Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Wednesday, April 23, 2014

ဗုဒၶဘာသာပန္း ပြင့္လန္းေစလိုသူမ်ား


အေနာက္တိုင္း ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအုပ္ထဲႏွင့္လူေျပာသူေျပာအဆင့္သာ သိရသည္။ အခု ကိုယ္တိုင္ အေနာက္တုိင္းေရာက္ၿပီး သူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေတြးအေခၚ၊ ဘာသာကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စတင္သိခြင့္ရသည္။ အေနာက္တိုင္းတြင္ သူတို႔၏ မူလဘာသာတရားကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အားရေက်နပ္မႈ မရွိၾကေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လက္ေတြ႕ႏွင့္အလွမ္းကြာေဝးလွေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသက္သက္ႏွင့္သာ တည္ေဆာက္ရေသာ ဘာသာတရားအေျခခံမူမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေမးခြန္းထုတ္ေသာအခါ သူတို႔ လိုခ်င္ေသာအေျဖကို သူတို႔ဘိုးဘြားမ်ား ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတရားက မေပးႏိုင္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခါ သူတို႔သည္ လက္ရွိဘာသာတရားကို တန္ဖိုးမထားေသာ လူေနမႈစနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးပစ္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္မႈအသစ္ကို သူတို႔ ငံ့လင့္လာၾကသည္။

ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ Dhamma Gate Buddhist Collage ႏွင့္ European Buddhist Training Centre မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္လာသည္။ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာအေျခအေနမ်ား၊ ဥေရာပဗုဒၶဘာသာအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေမးျမန္းခြင့္ရသည္။ သူတို႔အုပ္စုတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ယခုအခါ ပိုမိုတိုးပြားလာသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔ကို စနစ္တက် ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္သူ မရွိျဖစ္ေနသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသားဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက လာေရာက္ၿပီး ေႏြရာသီဓမၼသင္တန္း ပို႔ခ်ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

Dhamma Gate Buddhist Collage သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေကာလိပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အခ်ိန္မွ ဟန္ေဂရီအစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳေကာလိပ္တစ္ခု ျဖစ္လာသလို မဟာခ်ဴဟာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္လာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ေဒါက္တာဓမၼသာမိသည္လည္း တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ၾကြေရာက္ၿပီး တရားေဟာေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုုသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ M.A တန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းစရိတ္မွာ အလြန္ေစ်းႀကီးလွသည္။ M.A အၿပီးအထိ ေဒၚလာ ၁၅ဝဝဝ ခန္႔ ျဖစ္ေနသည္။ ေက်ာင္းစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွသာ ဗုဒၶဘာသာစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ စပြန္ဆာရဖို႔ ႀကိဳးစားေစလိုေၾကာင္း အႀကံေပးလိုက္သည္။

သူတို႔အဆိုအရ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ အလြန္တရာ စိတ္ဝင္စားလာေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ စာေရးသူကိုလည္း အတင္းဖိတ္သည္။ သူတို႔ဆီမွာ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးမယ္ဟုပင္ ဆိုသည္။ စာေရးသူကလည္း ငါ ဒီမွာ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ေနဖို႔ ကတိေပးထားတယ္။ ဂ်ာမန္စကားလည္း တတ္ေအာင္ သင္ခ်င္ေသးတယ္။ ေနာက္ႏွစ္မွ လာေနျဖစ္ခ်င္ ေနျဖစ္မွာေပါ့ဟု ေျပာလိုက္သည္။

သူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသျဖင့္ အက်ိဳးတစ္ခု ရလိုက္သည္မွာ စာေရးသူတို႔ ျမန္မာရဟန္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကား အေတာ္အတန္ ေျပာတတ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ကိုယ္ကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ မေျပာတတ္ဟုဆိုၿပီး အဂၤလိပ္ေျပာျခင္းကို လက္ေရွာင္ေနတတ္ၾကသည္။ ယခု ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကားကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ မေျပာတတ္ၾကပါ။ သာမန္အလုပ္ျဖစ္႐ံုေလာက္သာ ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိရည္ရြယ္ရင္းကို ေရာက္ေအာင္ ေျပာတတ္သျဖင့္ အဆင္ေျပပါသည္။

စာေရးသူဆိုလွ်င္ ဦးဇင္း အဂၤလိပ္လို ကၽြမ္းမွာေပါ့ဟု ေမးလာသူတိုင္းကို အၿမဲတမ္း ေျပာတတ္သည္။ အလုပ္ျဖစ္႐ံုပါပဲဟု။ မိမိကိုယ္ကို အလုပ္ျဖစ္႐ံုေလာက္ဟု ေအာက္ေမ့မိေသာ္လည္း ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မွ မင္း အဂၤလိပ္စာအရမ္းေကာင္းတာပဲဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ျမန္မာရဟန္းမ်ားအေနျဖင့္ ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာဆိုဖို႔ လိုအပ္လွသည္။

အခမ္းအနားၿပီးေသာအခါ ပင့္ဖိတ္လႊာကို ေပးအပ္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ အခန္းျပန္ေရာက္ေသာအခါ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို ျမင္ေယာင္မိသည္။ အလားတူ ဥေရာပေနရာအႏွံ႔အျပားမွ ဗုဒၶဘာသာစိတ္ဝင္စားသူမ်ားကိုလည္း ျမင္ေယာင္မိသည္။ အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွာပင္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ ၈ ပါး(ႏိုင္ငံသား)ႏွင့္ ျမန္မာရဟန္း ၃ ပါးမွ်သာ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ဂ်ာမန္ရဟန္းအခ်ိဳ႕မွာလည္း ေတာထဲတြင္ တရားအားထုတ္ၿပီး ဘုရားေခတ္သံဃာမ်ားလို ေနလိုၾကသျဖင့္ သာသနာျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အေထာက္အကူသာ ရသည္ဟု ဆိုသည္။

လိုအပ္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားဖို႔ လိုအပ္သလို ဂုဏ္ပကာသနႏွင့္ပစၥည္းလာဘ္လာဘ မငဲ့ကြက္ေသာသာသနာျပဳမ်ား မ်ားစြာ ေပၚထြက္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းမိခဲ့ပါသည္။ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာပန္းမ်ား ပြင့္လန္းေစလိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုပန္းေလးမ်ား ပြင့္လန္းေစဖို႔ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း အလားတူ ဆႏၵရွိေနလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

No comments: