Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Sunday, May 2, 2021

ပထဝီဇယ ေမတၱာလမ္းစဥ္ အက်င့္စခန္းႏွင့္ ပထဝီဇယ မႏၱန္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

 👉ပထဝီဇယ ေမတၱာလမ္းစဥ္ အက်င့္စခန္းႏွင့္ ပထဝီဇယ မႏၱန္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း👈


👉“မႏၱန္” ဟူေသာစကားမွာ သကၠတ “မၾႏ ၱ” ျဖစ္၍ ပါဠိျပန္ဆိုလ်င္ “မႏ ၱ” ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအဓိပၸါယ္မွာ “အတတ္ပညာ” ဟုဆိုရေပမည္။👉သို႕ေသာ္ ေလာကုတၱရာဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကိုမဆိုပဲ ေလာကီအတတ္ပညာ ေဗဒင္စသည့္ဆိုင္ရာမ်ားကို ဟုသာဆိုရမည္။

👉ေဗဒင္က်မ္းဟူသည္မွာလည္း ကမၻာ႔တန္ဆာရတနာက်မ္းစာမ်ားပင္ ျဖစ္၍ မည္သည့္ကမၻာ၌ျဖစ္ေစ ေပၚထြန္းျမဲ၊ တည္ရွိျမဲ က်မ္းမ်ားပင္ျဖစ္၏။

👉ဤကမၻာမွျပန္ေရေသာ္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းကာလ သုေမဓာ ရွင္ရေသ့ ျဖစ္စဥ္ဘဝ ကပင္ သုေမဓာသည္ ယခုေခတ္ ေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားႏွင့္အလားတူ ေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားကို တတ္ခဲ႕ေၾကာင္း၊ “ အဇၥ်ာယေက မႏ ၱဓေရာ၊ တိဏၰံေဝဒါန ပါရဂူ “ စသည္ျဖင့္ (ခု ၊ ၄-၃၀၇) ဗုဒၶဝံသပါဠိေတာ္တြင္ ေဟာေတာ္မူထားခဲ႕ေလသည္။

👉ဗုဒၶဝင္ အဌကထာ (၈၈) တြင္လည္း--- “ ေသာ တိဏၰံ ေဝဒါနံ ပါရဂူအေဟာသိ သနိဃ႑ဳ ေကဋဳဘာနံ သာကၡရဗၺေသဒါနံ ဣတိဟာသပဥၥမာနံ ပဒေကာ ေဝယ်ာကရေဏာ အနဝေယာ ေလာကာ ယတ မဟာပုရိသ လကၡေဏသု” စသည္ျဖင့္ သုေမဓာ ပုဏၰားကေလး ေဗဒင္သံုးပံု တတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုေခတ္တြင္ ထင္ရွားေသာ ေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားကဲ႕သို႕ေသာ က်မ္းမ်ားကိုပင္ အမည္ႏွင့္ေဖာ္ျပထားေလသည္။

👉ကမၻာသစ္တစ္ခု ေပၚဦးစ အခ်ိန္တြင္ ေရွးေရွး ကမၻာမ်ားက ျဗဟၼာဏ တစ္ျဖစ္လဲ ျဗဟၼာၾကီးမ်ားက ကမၻာေျမသလို႕ဆင္းလာျပီး မဟာပုရိသ လကၡဏာ အပါအဝင္ ေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားကို သင္ၾကားေပးၾကေၾကာင္း၊ ထို႕ောကာင့္ ေရွးကမၻာက ေဗဒင္က်မ္းမ်ားပင္ ေနာက္ေနာက္ကမၻာတို႕၌ ျပန္လည္ထင္ရွား ထြန္းကားလာရေၾကာင္း အ႒ကထာ မ်ားတြင္ ျပဆိုထားေလသည္။

👉မႏၱန္မွာ ထုိေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားလာ ဂါထာ မ်ားပင္ျဖစ္၍ ေလာကီအတတ္ပညာ တန္ဖိုးသိဒၶိမ်ား ကိုေပါက္ေရာက္ျပီးစီးႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္သတၱိရွိေၾကာင္းအထူးေဖာ္ျပရန္မလုိအပ္ေတာ့ပါ။

👉ယင္းဂါထာမႏၱန္မ်ား တန္ခိုး သိဒၶိရွိေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း ထိုထိုဇတ္ေတာ္ ၊ နိပါတ္ေတာ္မ်ား၌ အထင္အရွားျပဖိုထားသည္ကိုေတြ႕ရေပမည္။

👉မႏၱန္ကိုရြတ္ဆို၍ ပိုးရြက္တိရစ ၦာန္မ်ား၏ စကားကိုနားလည္းႏိုင္ေသာ “သဗၺရုတ “ မႏၱန္ အေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႕ျပီးေသာ ၁၂-ႏွစ္ သြားလာခဲ႕ေသာ ေျခရာကိုပင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ “ပဒကုသလ” မႏၱန္အေၾကာင္း
အေသေကာင္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစေသာ “သဥၥီဝ “ မႏၱန္အေၾကာင္း၊ အခါမဲ႕ အသီးသီးေသာ “ ဖလပဝတၱ” မႏၱန္အေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ ဟူသမွ် ရရွိေစႏိုင္ေသာ “ပထဝီဇယ” မႏၱန္အေၾကာင္း စသည့္ ဂါထာမႏၱန္တို႕အစြမ္းထက္ပံုကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇတ္ေတာ္၊ နိပါတ္ေတာ္မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ သိရွိဖတ္ရွဳၾကျပီးပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

👉ထို႕ေၾကာင့္ ဂါထာမႏၱန္တို႕သည္ ကမၻာ႔တန္ဆာ ေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ကမၻာတိုင္း ေခတ္္တိုင္းမွာပင္ ထင္ရွားခဲ႕သျဖင့္ မယံုၾကည္စရာအေၾကာင္း မရွိသင့္ပါေခ်။

👉သို႕ေသာ္ ယင္းဂါထာမႏၱန္တို႕မွာ ေလာကီေရး သက္သက္မွ်သာျဖစ္သည့္အျပင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် အျပစ္ေဘးလည္း ထိေရာက္ေစႏိုင္သည္ကို သတိျပဳဖို႕လိုေပသည္။

👉မီးသည္လူကိုအက်ိဳးျပဳေသာ ပစၥည္းျဖစ္ေသည္လည္း မရိုေသျခင္း၊ အသံုးမတတ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အျပစ္ေဘး ထိေရာက္သကဲ႕သို႕ ေလာကီဂါထာမႏၱန္မ်ားေၾကာင့္ ေသေက်ပ်က္စီးေဘးၾကီးမ်ားစြာ က်ေရာက္ရေသာ သာဓက တို႕လည္းမ်ားစြာရွိေနေပသည္။

👉‘သဗၺရုတ’ မႏၱန္ျဖင့္ တိရစၦာန္တို႕၏ စကားကို နားလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း စည္းကမ္းကို မေစာင့္သိက မႏၱန္ရွင္ကိုယ္တိုင္ မီးပံုတြင္းသို႕ ခုန္ဆင္းေသေက်ရေၾကာင္း၊အေသေကာင္ကို ရွင္ျန္ထေျမာက္ႏိုင္ေသာ မႏၱန္ကိုရြတ္၍ က်ားေသကိုအသက္သြင္းေပးမိသူအား ရွင္လာေသာက်ားက ျပန္လည္ကုိက္သတ္လိုက္ေၾကာင္း၊ပထဝီဇယ မႏၱန္ေၾကာင့္ ဗာရဏသီျပည္ကိုပင္ စစ္ထိုးႏိုင္ေသာ ေျမေခြးမွာ မာနတံခြန္ထူမိ၍ ဆင္နင္းေသခဲ႕ရေၾကာင္း စသည္ စသည္ ဇတ္ဝတၳဳသာဓက မ်ားမွာ မီးမရိုေသသူ မီးေလာင္ခံရသကဲ႕သို႕ ကိုယ့္မႏၱန္က ကိုယ့္ကိုျပန္၍ သတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ့၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ေလာကီမႏၱန္တို႕ကို တတ္သိနားလည္သူတုိ႕သည္ ေျမြေပြးကို ခါးပိုက္ပိုက္ထားသူပမာ မ်ားစြာအႏၱရာယ္မ်ားလွေၾကာင္းသတိျပဳရန္ လိုေပသည္။

👉ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ေရွးေရွးေလာကီက်မ္းလာ မႏၱန္ မႏၱရား ေဆးဝါးမ်ားစြာ တို႕သည္ ေနာက္ေနာက္ေခတ္တြင္ေပ်ာက္ကြယ္ ကုန္ၾကရသည္ဟု ယူဆလို႕ရေပမည္။👈

👉သဗၺရုတ မႏၱန္၊ ပဒကုသလမႏၱန္ ၊ သဥၥီဝ မႏၱန္၊ ဖလပဝတၱမႏၱန္၊ ကမၻာ့ရတနာက်မး္လာ ေဝဒဗၺမႏၱန္၊ ကမၻာ့ရတနာက်မ္းလာ ပထဝီဇယ မႏၱန္ တို႕မွာ ဇတ္ေတာ္မ်ားအရ အမည္မွ်သာ က်န္ေပေတာ့သည္။

👉မႏၱန္တို႕မွာကား ေပ်ာက္ကြယ္၍ကုန္ၾကေလျပီ။ ဝိပတၱိေခတ္တြင္ မေပ်ာက္ကြယ္လို႕လည္း မျဖစ္ေပ။ ဤ ေခတ္တြင္ ဤ မႏၱန္မ်ားရွိေနကလည္း အခ်င္းခ်င္းသတ္ပုတ္ညွဥ္းဆဲ ေန၍ အျမဲပင္မလိုလားအပ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚ၍ခ်ည္းေနရေပမည္။👈

👉ရခိုင္ရာဇဝင္တြင္ အလဇၨီသာမေဏ တစ္ဦး ဘီလူးမ်ားထံမွ ကို္ယ္ေပ်ာက္ေဆးရ၍ ရခိုင္နန္းတြင္းဝင္ကာ ေမႊေႏွာက္လြန္က်ဴး ထူးထူးျခားျခားဖ်က္ဆီးေနသျဖင့္ ပညာရွိေသာ ရခိုင္ဘုရင္က ဥပါယ္တံမ်ဥ္ ျဖင့္ရွင္းလင္းပစ္ခဲ႕ရေၾကာင္း ဖတ္ရွဴဘူးေပမည္။👈


👉ယခုေခတ္မွာကား (ဗုဒၶဳပၸါဒနဝမ) ေခတ္ၾကီး  ျဖစ္သည့္အတိုင္း ေလာကီမႏၱန္မ်ားအစား ေလာကုတၱရာ က်မ္းလာ မ်ားစြာေသာ ဂါထာေတာ္မ်ား ေပါမ်ားျပည့္စံု၍ေနေပျပီ။ ေလာကီမႏၱန္တို႕သည္ မီးကစားသူအား စီးပြားကိုလည္းျဖစ္ေစ၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ေဘးအေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္းေတြ႕ေစ တတ္ေသာ္လည္ ဤေခတ္ ေလာကုတၱရာ မႏၱန္ တို႕ကား စီးပြားခ်မ္းသာ မဂၤလာကိုသာ ေတြ႔ေစသျဖင့္ မ်ားစြာအားထားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပသည္။

👉စီးပြားခ်မ္းသာ မဂၤလာတြင္လည္း ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ႏွစ္တန္လံုးပင္ျဖစ္ေစ၍ မ်က္ေမွာက္ ဘဝတြင္ စီးပြားခ်မ္းသာ မဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုရံုသာမက ေနာက္တမလြန္ဘဝတြင္လည္း လူနတ္ခ်မ္းသာ မဂၤလာက်က္သေရ တိုးပြားရေစႏိုင္ေပသည္။

🔔🔔ဤ post တြင္ေရးသားေပးသြားမည့္ ပထဝီဇယမႏၱန္ေတာ္ သည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီျဖစ္ေသာ ေလာကီက်မ္းလာ ပထဝီဇယမႏၱန္ တို႕ထက္ပိုမိုေကာင္းျမတ္ေသာ ေလာကုတၱရာဆိုင္ရာ က်မ္းျပဳဆရာပညာရွင္မ်ား၊ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ား၊ သီလဝႏၱအရွင္မ်ား ၊ စီရင္ခဲ႕ေသာ မႏၱန္ေတာ္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေစျခင္းဌာ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေရးသားခဲ႕ရပါသည္။🔔


ပထဝီဇယမႏၱန္ မူကဲြမ်ားစြာရွိသည့္အထဲကမွ ယခု က်င့္စဥ္ ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပလိုေသာ ပထဝီဇယမႏၱန္မွာ ---

>> ပထ၀ီဇယ မႏၱန္ဂါထာေတာ္ <<

၁။ (ပ)ထ၀ီဇယသဗၺံ၊ အေနရအႏၱရာယိကံ။
ဇယံ (ပ)ေစၥကဗုဒၶါ စ၊ ဇယံ (ပ)ရိ မေဟသေယာ။
၂။ ဇယံ ဟေရာ ဟရိေဒေ၀ါ၊ ဇယံ ျဗဟၼာဓတရေ႒ာ။
ဇယံ နာေဂါ စ ၀ိရူေဠာ၊ ၀ိရူ(ပ)ေကၡာ စ စႏၵိမာ။
၃။ ၀ိဣေႏၵာ ေ၀နေတေယ်ာ၊ ကုေ၀ေရာ ၀ရုေဏာ(ပိ) စ။
အဂၢိ ၀ါရေဏာ (ပ)ဇၨဳေႏၷာ၊ ကုမာေရာ စတုပါလေကာ။
၄။ အ႒ာရသ မဟာေဒ၀ါ၊ သုခိတာ စ (ပ)သိဒၶိေယာ။
အသီတိ မဟာသာ၀ကာ၊ သဗၺံ ဇယံ ဒဒႏၱဳ ေမ။
၅။ ဇေယာ ဓေမၼာ စ သံေဃာ စ၊ ဒသဗေလာ စ ေဇယ်ေကာ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊ ဇယာ သုခါ ဘ၀ႏၱဳ ေမ။
၆။ နရာ ေဒ၀ါ စ ျဗဟၼာေနာ၊ ယကၡာ နာဂါ စ ဂရုဠွာ။
ေတ(ပိ) ဒိသြာ ပိယာ မယွံ၊ (ပု)တၱံ မေမ၀ သိေနဟာ။
၇။ ဗုဒၶါ (ပ)ေစၥကဗုဒၶါ စ၊ အရဟာ အဂၢသာ၀ကာ။
သေဗၺ ကေရာႏၱဳ ေမ ေမတၱံ၊ သေဗၺ တိ႒ ႏၱဳ မတၳေက။
၈။ ေတသံ ေမတၱာႏုဘာေ၀န ၊ သေဗၺ ေရာဂါ သုသီတလာ။
သေဗၺ ဘယာ ၀ိနႆႏၱဳ၊ သေဗၺ နႆႏၱဳ(ပ)ဒၵ၀ါ။
၉။ ဣမသၼိ ံ စကၠ၀ါ(ေဠ) စ၊ ဗဟူ အနႏ(ၱပါ)ဏိေနာ။
အနႏၱစကၠ၀ါ(ေဠ) စ၊ ဗဟူအနႏၱ(ပါ)ဏိေနာ။
၁၀။ ဣေမ သတၱာ အေ၀ရာ စ၊ အညမညံ (ပိ)ယာ ေဟာႏၱဳ။
ဣေမ သတၱာ အေ၀ရာ စ၊ အညမညံ (သု)ခါ ေဟာႏၱဳ။
၁၁။ ေနရယိကာ တိရစ ၦာနာ၊ (ေပ)တာ အသုရကာ ယမာ။
ဣေမ သေဗၺ ယထာ သတၱာ၊ ဒုကၡာ မုစၥႏ ၱဳ တတၱကာ။
၁၂။ ဒသေကာဋိ ဒကဇာစ၊ ထလဇာ န၀ေကာဋိေကာ။
သံေသဒေဇာ(ပပါ)တိကာ၊ ဒီဃာယုကာ ဘ၀ႏ ၱဳ ေတ။
၁၃။ ဥဒၶံ ယာ၀ ဘ၀ဂၢါ စ၊ အေဓာ ယာ၀ အ၀ီစိေတာ။
သမႏ ၱာ စကၠ၀ါေဠသု၊ ေယ သတၱာ ပထ၀ီစရာ။
၁၄။ အဗ်ာ(ပ)ဇၨာ နိေ၀ရာ စ၊ နိဒၵဳကၡာ စ‘ႏုပဒၵ၀ါ။
သေဗၺ သတၱာ အေ၀ရာ စ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဥာတိဘိ။

>> အနက္အဓိပၸါယ္ <<

၁။ အေနကအႏၱရာယိကံ တစ္ပါးမက မ်ားလွသြယ္သြယ္ အႏၱရာယ္ကို ျပဳတတ္ေသာ၊ ပထဝီဇယသဗၺံ ေျမအျပင္၌ေအာင္ျမင္ဖြယ္ ဟူသမွ်တစ္စမၾကြင္း ရန္ခပင္းကို၊ ေကာင္းက်ိဳးလွ်မ္းေတာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ မ်က္ေမွာက္ထင္ထင္ ေအာင္ျမင္ပါေစသတည္း။ ပေစၥက ဗုဒၶါစ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္တို႕သည္လည္း၊ ေမအကၽြႏု္ပ္အား ၊ ေနာ အကၽြႏု္ပ္အား ဇယ ေအာင္ဆုကို၊ ဒဒႏၱဳ ေပးေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။ မေဟသေယာစ ျမတ္ေသာသီလကၡႏၶ စသည္ကို ရွာေတာ္ မူကုန္ျပီးေသာ ပညာဓိက သဒၵါဓိက ဝီရိယာမိက ဘုရားသခင္၊ အရွင္အဂၢ သာဝက ပကတိသာဝက ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တို႕သည္လည္း၊ ပရိ ထက္ဝန္းက်င္အၾကြင္းမရွိေသာ အားျဖင့္၊ ေမ အကၽြႏု္ပ္အား ေနာ အကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဇယံေအာင္ဆုကို ၊ ဒဒႏၱဳ ေပးေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။

၂။ ဟေရာ ဟရမည္ေသာ နတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဟရိေဒေဝါ ဟရိမည္ေသာနတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ေမ အကၽြႏ္ုပ္အား ေနာ အကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဇယံ ေအာင္ဆုကို ဒဒႏၱဳေပးၾကပါေစကုန္သတည္း။ နာေဂါစ မဟာနာဂနတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဝိရူေဠာစ ဝိရူဠက နတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း ၊ စႏၵိမာပိ လနတ္သားသည္လည္းေကာင္း

၃။ ဝိကၠုေႏၵာစ အထူးထူးေသာ နတ္တို႕ကို အစိုးရေသာ သိၾကားမင္းသည္ လည္းေကာင္း ၊ေဝနေတေယ်ာစ ဝိနတာအမည္ရွိေသာ နတ္သမီး၏ သားျဖစ္ေသာနတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ကုေဝေရာစ ကုေဝရ နတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဝရုေဏာပိစ ဝရုဏာ နတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အဂၢိစ မီးနတ္သားသည္လည္းေကာင္း၊ ဝါရေဏာစ ေလနတ္သားသည္လည္းေကာင္း၊ ပဇၨဳေႏၷာစ မိုးနတ္သားသည္လည္းေကာင္း၊ ကုမာရစ ကုမာရနတ္သည္လည္းေကာင္း ၊ စတုပါလေကာစ ေလာကပါလနတ္သားေလးေယာက္သည္လည္းေကာင္း၊ ေမ အကၽြႏု္ပ္အား ေနာ အကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဇယံ ေအာင္ဆုကို ဒဒႏၱဳ ေပးၾကပါေစကုန္သတည္း။

၄။ သုခိတာခ်မ္းသာ ေအာင္ေဆာင္ႏိုင္ကုန္ေသာ အ႒ာရသ မဟာေဒဝါစ တစ္ဆယ့္ရွစ္ေယာက္ကုန္ေသာနတ္မင္းၾကီးတို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ မသိဒၶိေယာ အထူးထူးအျပားျပား စီးပြားခ်မ္းသာ ကိုျပီးေစ တတ္ကုန္ေသာ၊ အသီတိ မဟာသာဝကစ ရွစ္က်ိပ္ေသာ မဟာသာဝက ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တို႕သည္ လည္းေကာင္း ၊ ေမ အကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ေနာ အကၽြန္ုပ္တို႕အား သဗၺံဇယံ ေအာင္ဆုဟူသမွ်ကို ဒဒႏၱဳ ေပးေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။

၅။ ဓေမၼာစ ဆယ္ပါးေသာ တရားေတာ္သည္ လည္းေကာင္း၊ သံေဃာစ သမၼဳတိ၊ ပရမတ္ ႏွစ္ရပ္ေသာ သံဃာေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဇေယာ ရန္ဟူသမွ်ကို အထူးေအာင္ျမင္ေတာ္ မူေပ၏။ ဒသဗေလာစ ကာယဥာဏ္ေတာ္အားဆယ္ေဖာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္လည္း
ေဇယ်ေကာ ရန္မ်ိဳးဥႆံု အလံုးစံုကို ခ်က္ကံုမၾကြင္း ခုတ္စဥ္ဖ်က္ေခၽြ အထူးေအာင္ျမင္ေတာ္မူေပ၏။ ဧေတန သစၥဝေဇၨန ဤသို႕ဆိုျငး မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ ဇယာ ရန္အေပါင္းကို အထူးေအာင္ျမင္ျခင္းတို႕သည္လည္းေကာင္း သုခါ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာျခင္းတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ေမ အကၽြႏ္ုပ္အား ေနာ အကၽြႏု္ပ္တို႕အား ဘဝႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

၆။ နရာစ လူတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ေဒေဝါစ နတ္တို႕သည္လည္းေကာင္းဈ ျဗဟၼာေနာစ ျဗဟၼာတို႕သည္လည္းေကာင္း ယကၡာစ ဘီလူးတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ နာဂါစ နဂါးတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ဂရုဠာစ ဂဠဳန္တို႕သလည္လည္းေကာင္း၊ ေတပိ ထိုလူ နတ္ ျဗဟၼာ ဘီလူး နဂါး ဂဠဳန္ဆိုကသည္လည္း မံ အကၽြႏ္ုပ္ကို ေနာ အကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဒိသြာ ျမင္သည္ရွိေသာ္ မယွံ အကၽြႏု္ပ္အား ေနာ အကၽြႏု္ပ္တို႕အား ပိယာ ျမတ္ႏို္းခ်စ္ခင္ ၾကကုန္သည္ ေဟာႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။ ပုတၱံ မိမိတို႕၏သားကို ၊ သိေနဟာ ကၠ ုဝ ခ်စ္ခင္ၾကကုန္သကဲ႕သို႕ မမ အကၽြန္္ုပ္အား ေနာ အကၽြန္ုပ္တို႕အား ပိယာျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ၾကကုန္သည္ ေဟာႏၱဳျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

၇။ ဗုဒၶါစ ျမတ္စြာဘုရားတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ပေစၥကဗုဒၶါစ ပေစၥကဗုဒၶါ တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ အရဟာစ ရဟႏၱာတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ အဂၢသာဝကာစ အဂၢသာဝက တို႕သည္လည္းေကာင္း သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ၊ ရဟႏၱာ ၊ အဂၢသာဝက တုိ႕သည္၊ ေမ အကၽြႏ္ုပ္အား ေနာ အကၽြန္ုပ္တုိ႕အား ေမတၱံ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကေရာႏၱဳ ျပဳေတာ္မူပါေစကုန္သတည္း။ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ၊ ရဟႏၱာ၊ အဂၢသာဝက တို႕သည္ ေမ အကၽြႏ္ုပ္အား ေနာ အကၽြန္ုပ္တုိ႕အား ေမတၱံ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကေရာႏၱဳ ျပဳေတာ္မူပါေစကုန္သတည္း။
သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ၊ ရဟႏၱာ၊ အဂၢသာဝက တို႕သည္ ေမ အကၽြႏ္ုပ္အား ေနာ အကၽြန္ုပ္တုိ႕၏ မတၱေက ဦးေခါင္းထက္၌ ၊ တိ႒ႏ ၱဳ ရပ္တည္ေတာ္မူပါေစကုန္သတည္း။

၈။ ေတသံ ထိုဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ ရဟႏၱာ၊ အဂၢသာဝက တို႕၏ ေမတၱာအာႏုဘာေဝန ေမတၱာ၏အာႏုေဘာ္ ေတာ္ေၾကာင့္၊ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ၊ ေရာဂါ ကိုးဆယ့္ေျခာက္ျဖာ အနာေရာဂါတို႕သည္ ေဟာႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဘယာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေဘးမ်ိဳးတို႕သည္ ဝိနႆႏၱဳ ေပ်ာက္ကြယ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဥပဒၵဝါ ကပ္၍ ႏွိပ္စက္တတ္ကုန္ေသာ ဥပဒၵေဝါ တို႕သည္ နႆႏၱဳ ပ်က္စီးၾကပါေစကုန္သတည္း။

၉။ ကၠုမသၼိ ံ စကၠဝါေဠ ဤစၾကာဝဠာ၌ မဟူ မ်ားစြာကုန္ေသာ အနႏၱပါဏိေနာစ အဆံုးအပိုင္းအျခား မရွိကုန္ေသာ စၾကာဝဠာ တိုက္အေပါင္း၌ မဟူမ်ားစြာ ကုန္ေသာ အနႏၱပဏိေနာစ အဆံုးအပိုင္းအျခားမရွိကုန္ေသာ သတၱဝါ အေပါင္းတို႕သည္လည္းေကာင္း

၁၀။ ကၠုေမသတၱာ ဤ ဆိုအပ္ကုန္ျပီးေသာ သတၱဝါ အေပါင္းတို႕သည္ အညမညံ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္သည္တစ္ေယာက္အား အေဝရာ ရန္မရွိၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍ ပိယာစ ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ၾကကုန္သည္ လည္း ေဟာႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း၊ ဣေမသတၱာ ဤသို႕ဆိုအပ္ကုန္ျပီးေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႕သည္ အညမညံ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္သည္ တစ္ေယာက္အား အေဝရာ ရန္မရွိၾက ကုန္သည္ျဖစ္၍ သုခါစ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသည္လည္း ေဟာႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

၁၁။ ေနရယိကာစ ငရဲသားတို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ တိရစၦာန္တို႕သည္းလည္းေကာင္း၊ ေပတာစ ျပိတၱာတို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ အသုရကာစ အသုရကာယ္တို႕သည္လည္း ယမာစ ငရဲသနင္း ယမမင္း တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ယထာ အၾကင္သို႕ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ဇာတာ ျဖစ္ကုန္ေသာ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဣေမသတၱာ ဤသို႕ဆိုအပ္ကုန္ျပးေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႕သည္ သႏၱိ ရွိၾကကုန္၏။ တတၱကာ ထိုမွ်ေလာက္ေသာ သတၱဝါ အေပါင္းတို႕သည္၊ ဒုကၡာ ဆင္းရဲအေပါင္းတို႕မွ မုစၥႏၱဳ ကင္းလြတ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

၁၂။ ဒသေကာဋိ ဒကဇာစ ေရေန ဆယ္ကုေဋ ေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ထလဇာ နဝေကာဋိေယာစ ကုန္းေနကိုး ကုေဋေသာ သတၱဝါ အေပါင္းတို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ သံေသဒဇာပ ပါတိကာစ အညွိ၌ျဖစ္ေသာ သတၱဝါ ၊ ကို္ယ္ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ဒီဃာယုကာ အသက္ရွည္ၾကကုန္သည္၊ ဘဝႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

၁၃။ သမႏၱာ ထက္ဝန္းက်င္အရပ္မွ စကၠဝါေဠသု အဆံုးအပိုင္းအျခားမရွိကုန္ေသာ စၾကာဝဠာတိုက္ တို႕၌၊ ဥဒၵံ အထက္၌၊ ယာဝဘဝဂၢါစ ေနဝသညာနာသညာယတနဘဝဂ္ ဘုံတိုင္ေအာင္ အေဓာ ေအာက္၌ ယာဝ အဝီစိေတာစ အဝီစိ ငရဲဘံုတိုင္ေအာင္ လည္းေကာင္း၊ ေယသတၱ အၾကင္ သတၱဝါအေပါင္းတို႕သည္ ပထဝီစာ ေျမေရႏွစ္ျပင္ ထက္ေကာင္းကင္၌ က်င္လည္ လွည့္သြား က်က္စားၾကကုန္၏။

၁၄။ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္သေသာ ေကသတၱာ ထိုသတၱဝါ အေပါင္းတို႕သည္ သေဗၺဟိ အလံုးစံုကုန္ေသာ ၪာတိဘိ အေဆြအမ်ိဳးတို႕ႏွင့္ သဟ တကြ၊ အဗ်ာပဇၨာစ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက မရွိၾကကုန္သည္ လည္းေကာင္း၊ နိေဝရာစ အပရန္မရွိၾကကုန္သည္လည္းေကာင္း၊ နိဒုကၡာစ ဆင္းရဲ႕ ဒုကၡမရွိၾကကုန္သည္လည္းေကာင္း၊ အႏုပဒၵဝါစ ဥပဒၵေဝါ မရွိၾကကုန္သည္ လည္းေကာင္း၊ အေဝရာစ အတြင္းရန္ မရွိၾကကုန္သည္လည္းေကာင္း၊ ေဟာႏၱဳ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

👉ေရွးယခင္ သူေတာ္စင္မ်ား က်င့္ၾကံ ရြတ္ဖတ္ အားထုတ္ခဲ႕ ၾကေသာ ဤ ပထဝီဇယမႏၱန္၏ အနက္အဓိပၸါယ္္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ပထဝီဇယမႏၱန္ေတာ္သည္ ေမတၱာခံယူ ျခင္း ေမတၱာပို႕ျခင္း အမွဳကို ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရမည္။ ပထမ (၇) ပို္ဒ္မွာ ေရွးဘုရားအဆူဆူ၊ ပေစၥကဗုဒၶါမ်ား၊ ရဟႏၱာၾကီးမ်ား ၊ နတ္မင္းၾကီးမ်ားထံမွ ေမတၱာခံယူျခင္းျဖစ္ျပီး ဒုတိယ (၇) ပိုဒ္မွာ ယင္းကဲ႕သို႕ခံယူထားေသာ ေမတၱာဓါတ္မ်ားကို (၃၁) ဘံုအတြင္းရွိ သတၱဝါအားလံုးတို႕ထံ ေပးပို႕သည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ တကယ္ထူးျခားသည္ မွာ ပထဝီဇယမႏၱန္တြင္ ေမတၱာခံယူ၊ ေမတၱာပို႕မွတစ္ပါး အျခားအခ်က္မ်ားပါဝင္ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိပဲ ေမတၱာအေၾကာင္းအျခင္းအရာ သပ္သပ္ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ ပထဝီဇယမႏၱန္ကို ေမတၱာမႏၱန္ဟုသာေခၚသင့္ပါေပတယ္။

👉က်င္႔စဥ္ ပိုင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပပါေတာ့မယ္ (က်င့္ၾကံပြားမ်ားသူမ်ား အက်ိဳးမ်ားေစရန္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ျခင္းအနည္းငယ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားထားပါတယ္)

👉ပထဝီဇယမႏၱန္ကို မႏၱန္အျဖစ္ႏွစ္ကိုယ္ၾကားေျဖးညင္းစြာ မွန္မွန္ေလးရြတ္ဆိုျခင္းျဖင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါဝင္ေသာ စာသားအနက္အဓိပၸါယ္မ်ားအရ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ၊ ရဟႏၱာတို႕ထံမွ ေမတၱာမ်ားကိုခံယူျပီၚ ျပန္လည္ေပးပို႕ေသာ ဘာဝနာက်င့္စဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂ မ်ိဳးလံုး တစ္ျပိဳင္နက္ေသာ္လည္းေကာင္းက်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါတယ္။ 

👉အဲ႕ဒီလိုက်င့္ၾကံေနစဥ္ကာတစ္ေလွ်ာက္မွာ အႏၱရယ္ကင္းျခင္း ၊ စိတ္ထဲမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတစ္ခုျပီးတစ္ခု ေအာင္ျမင္လာျခင္းတို႕ကို လက္ေတြ႕အက်ိဳးတရားအေနနဲ႕ ခံစားရမွာမလဲြဧကန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

👉၅၅၀ ဇတ္နိပါေတာ္လာ သဗၺပါဠိ ဇတ္မွာ ဘုရားေလာင္းရြတ္ဆိုေသာ ပထဝီဇယမႏၱန္ကို ၾကားသြားတဲ႕ေျမေခြးက ဘုရင္ျဖစ္သြားေသာ ဇတ္လမ္းရွိခဲ႕ပါတယ္။ အဲ႕ဒီအေၾကာင္းကို ေထာက္ခ်င့္၍ ရရွိမည့္အက်ိဳးတရားကိုမွန္းဆႏိုင္ပါတယ္။ ေျမေခြးဇတ္လမ္းကေတာ့ post ရွည္သြားမွာျဖစ္တဲ႕အတြက္ေရးမျပေတာ့ပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ာလည္းသိျပီးသား ျဖစ္ပါလိ္မ့္မယ္။

👉ထို႕ျပင္ပထဝီဇယမႏၱန္တြင္ေရးသားထားေသာ ေရွးဘုရားအဆူဆူႏွင့္တစ္ကြ၊ နတ္ေဒဝတာတို႕၏အမည္နာမမ်ားမွာလည္းပိဋကတ္က်မ္းမ်ားတြင္ တစ္ေနရာမဟုတ္တစ္ေနရာပါဝငေသာ အမည္နာမမ်ားသာျဖစ္သည္။

👉ပထဝီဇယမႏၱန္ဆိုသည္မွာ ပရိတ္ၾကီး ၁၁ သုတ္တြင္မပါဝင္သလို ပိဋကတ္ ၃ ပံုတြင္လည္းပါဝင္ျခင္းလည္းမရွိပါ။ သို႕ရာတြင္ သံမၺဳေဒၶဂါထာ၊ ပရိမိတၳဇာလ သုတ္ေတာ္တို႕ကဲ႕သို႕ေရွးပညာရွင္ သူေတာ္စင္ၾကီးမ်ားက ေရးသားဖဲြ႕သီပူေဇာ္ခဲ႕သည္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ သံသယျဖစ္ရန္မလိုပါ။

👉ပထဝီဇယမႏၱန္ အက်င့္စခန္းသည္ ဤ ကမၻာေျမၾကီးကို လႊမ္းျခံဳထားေသာ ေမတၱာဓါတ္ လိွဳင္းမွ ေမတၱာမ်ားကို ဘာဝနာနည္းျဖင့္ ခံယူေသာအခါ အရူပဘံုတြင္တည္ရွိေနေသာ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းသည္ ဘာဝနာပြားသူ၏ ခ်ကၠရ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႕ဝင္မည္။ ေမတၱာပို႕ေသာအခါတြင္လညး္ ဘာဝနာ ပြားမ်ားသူ၏ စိတ္လိွဳင္း၊ သမာဓိလိိွဳင္းျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႕ရမည္ျဖစ္သည္။

👉ဤ သို႕ ေမတၱာစြမ္းအင္ကို စိတ္လိွဳင္းျဖင့္ပို႕ရန္အတြက္ စိတ္စြမ္းအင္ သမာဓိစြမ္းအင္ အင္အားမ်ားအားေကာင္းရန္လိုပါသည္။ လူစိတ္ နတ္စိတ္ျဖင့္ေတာင္မလံုေလာက္ပဲ ျဗဟၼာစိတ္ျဖင့္ခံယူျပီး တစ္ဖန္ေပးပို႕မွာသာ တကယ္ထိေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

👉ဤသို႕ ခ်ကၠရအင္အားမ်ားအားေကာင္းစြာ ႏိုးၾကားလာေသာအခါမွသာ စ်ာန္ အဂါၤမ်ားႏွင့္တစ္ကြ အဘိညာဥ္အဆင့္ထိပါရရွိႏိုင္ျပီး အေတြ႕ထူး ၊ အသိထူး ၊ အျမင္ထူးမ်ားကိုရရွိေပမည္။ ဒါအႏွစ္ခ်ဳပ္ အက်င့္လမ္းကို ေဖာ္ျပျခင္းပါ။ လူသာမာန္တို႕အေနနဲ႕ ယခုလို အဆင့္အတန္းမ်ိဳးထိအားမထုတ္ႏိုင္ေတာင္ 👉ယခုဆက္လက္ေဖၚျပမည့္ ပံုစံအတိုင္းအားထုတ္ႏုိင္ျပီဆိုလ်င္ပင္ ....
🔔မိမိဘဝမွာ မည္သို႕ေသာ အသြင္သ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳး… အေျခအေနအရပ္ရပ္… တို႕ျဖင့္ ပံုေလာင္းသြင္းခံရေသာ မည္သို႕ေသာ ဘဝအေျခအေနမ်ိဳး၌ပင္ျဖစ္ေစ… အကုသို္လ္အညစ္အေၾကးမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္စင္ၾကယ္လာျပီး ေအာင္ျမင္လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္သည္အထိ ေလာကီခ်မ္းသာမ်ား တစ္စ တစ္စ ျပည့္စံုလာမည္ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႕အက်ိဳးထူးမ်ားပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ 🔔

👉ဒီေတာ့ လူသာမာန္တို႕က်င့္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အက်င့္စခန္းကို ဆက္ရလ်င္..

👉ဆိတ္ျငိမ္ေသာေနရာကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ မိမိခႏၶာႏွင့္အဆင္ေျပမည့္ပံုစံထုိင္ႏိုင္ပါသည္။ တင္ပ်င္ေခြျပီး တရားထိုင္သည့္အေနအထားအတိုင္း ဘယ္ေျခေပၚ ညာေျခတင္ ဣရိယာပုတ္ ျဖင့္ ထိုင္ႏိုင္လ်င္ပိုေကာင္းပါသည္။ အဓိက အေရးၾကီးဆံုးမွာ စိတ္သမာဓိ ျငိမ္ျငိမ္ထားႏိုင္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ ေညာင္းညာကိုက္ခဲ နာေနေသာေၾကာင့္ နာေနေသာေဝဒနာကို စိတ္ေရာက္ေနလ်င္ သမာဓိ လြယ္လြယ္မရႏိုင္ပါ။ သမာဓိမရလ်င္ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းမ်ားကို ခံယူႏိုင္ေတာ့ မည္မဟုတ္၍ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

👉ထို႕ေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ အေနအထား၊ ေတာင့္တင္းနာက်င္မွဳ ေဝဒနာ အေနည္းဆံုးျဖစ္သည့္အေနအထားျဖင့္ စတင္ ဘာဝနာပြားမ်ားရပါမည္။

👉ဘာဝနာမပြားမီ ထံုးစံအတိုင္း ဘုရားရွိခိုး၊ ဘုရားပင့္ ၊ သီလခံယူ၊ နတ္ပင့္၊ ခင္ပြန္ၾကီး ၁၀ ပါးကန္ေတာ့ ၊ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပရိတ္ စသည္တို႕ကို ရြတ္ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးလ်င္ ပထဝီဇယမႏၱန္ကို ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ႏွစ္ကိုယ္ၾကား ခပ္တိုးတိုး အသံထြက္ျပီး အာရံုကို ႏွစ္ထားျပီး (၁၇)ေခါက္ရြတ္ဆိုပါ။ (၁၀၈) ေခါက္ထိအနက္အဓိပၸါယ္ကိုပါဆင္ျခင္ျပီး ရြတ္ဆို ပြားမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းတာကေတာ့ အထက္ေဖၚျပပါ ပထဝီဇယမႏၱန္ႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ပါ အစကတည္းက အရက်က္ထား အာဂံုေဆာင္ထားပါ။ 

👉ပထဝီဇယမႏၱန္ကို ဤ ကဲ႕သို႕ရြတ္ဆိုရေသာေၾကာင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးတရား ၂ ခ်က္ရွိပါတယ္။ 

👉ပထမအက်ိဳးတရားကေတာ့ မိမိပြားမ်ားအားထုတ္မည့္ ေမတၱာဘာဝနာႏွင့္ ေမတၱာကို သီကံုးေရးသားထားေသာ ပထဝီဇယ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္တစ္ကြ စပ္ဟပ္လိုက္ေလ်ာမွဳအရ မိမိပြားမ်ားမည့္ဘဝနာအေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားမွကိုအေလးအနက္ျဖစ္ေပၚေစျပီး ဘာဝနာပြားဖို႕စိတ္အားထက္သန္လာေစပါတယ္။ 

👉ေနာက္ျပီး ဒုတိယအက်ိဳးတရားကေတာ့ မႏၱန္၏အက်ိဳးျပဳျခင္းလို႕ေျပာရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱန္၏သေဘာမွာ စာလံုးမ်ား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ဆိုလိုရင္းအျပင္ ယင္းမႏၱန္တြင္ပါဝင္ေနေသာ စာလံုးမ်ား၏ အသံကို အသံုးျပဳျပီး ဖဲြ႕သီထားျခင္းမွေန၍ အက်ိဳးေပးလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

👉ထပ္မံရွင္းျပရလ်င္ မႏၱန္တိုင္းတြင္ ဗီဇမႏၱာန္ေခၚ တန္ခိုးထက္ေသာ မူလအသံကို အေျချပဳ၍ဝါစာလကၤာရျဖစ္ေအာင္ ဂါထာသေဘာဝင္ေအာင္ဖဲြ႕သီရျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ပထဝီဇယမႏၱန္တြင္ (ပ) ေနရာမ်ားကိုဝိုင္းျပထားတာေတြ႕ရလိ္မ့္မည္။ ပ ဟူေသာ အသံ၏ စြမ္းအင္၊ မႏၱရစြမ္းအင္ကိုရေအာင္ ပထဝီဇယ ဟူေသာ သမာသ္ပုဒ္ျဖင့္ဂါထာဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
👉မႏၱန္အဂုၤတၳဳရ္က်မ္း၌လည္း အဆိုပါသေဘာမ်ားကို ရွင္းျပထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ပထဝီဇယမႏၱန္မွာေတာ့ ဗီဇအသံ ‘ပ’ ကိုအေထာက္အကူျပဳေသာ ရွက္တိလို႕ေခၚတဲ႕ ေဝါဟာရအတဲြမ်ားကို လည္းထည့္သြင္းသီကံုးထားသည္ကိုေတြ႕ရပါမယ္။ ဥပမာ ဧေတန ၊ သုခံ၊ စေသာ ဝါစက ရွက္တိမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

👉ဒါေၾကာင့္လည္း ပါဠိ ႏွင့္ သကၠရ စာလံုးတို္င္းမွာ အဖိုဓါတ္ အမဓါတ္ဟူေသာ သူ႕စြမ္းအင္ႏွင့္သူ ရွိၾကျပီး မရိုမေသ မလုပ္သင့္ေၾကာင့္ သတိရွိသင့္ပါတယ္။ စာတစ္လံုး ဘုရားတစ္ဆူ ဆိုတာ အဆိုပါအဓိပၸါယ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ဗဟုသုတအေနႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရး သားေပးခဲ႕ျခင္းပါ။

👉ဤကဲ႕သို႕ေသာ အလြန္အစြမ္းထက္သည့္ ဗီဇမႏၱန္ ဗီဇ အသံမ်ား ပထဝီဇယ တြင္ ထူးျခားစြာပါရွိေနျခင္းကလည္း ယင္းဗီဇမႏၱန္၏ စြမ္းအင္က ဘာဝနာပြားသူကို သမာဓိတက္ေအာင္ သမာဓိကခိုင္ျမဲေအာင္ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းေတြခံယူႏိုင္ေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာေၾကာင့္ မႏၱန္၏အက်ိဳးတရားႏွင့္ ဘာဝနာ၏ အေထာက္အပံ့ကိုပါ ျဖစ္ေစေၾကာင္း သိသာေစရန္ျဖစ္ပါတယ္။

👉ကိုယ္ျငိမ္၊ စိတ္ျငိမ္၊ သဒၵါတရားတည္ျငိမ္ေအာင္ သမာဓိ ေမြးျပီးေနာက္ ေရွးဘုရားအဆူဆူ၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ၊ ရဟႏၱာတို႕၏ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းကို စိတ္ျဖင့္ေတာင္းယူပါ။ ရည္မွန္းျပီးေတာင္ယူပါ၊ ၾကိဳက္သလုိ လြတ္လပ္စြာေတာင္းယူပါ။ ထိုအခါ မႏၱန္ပါ အနက္အဓိပၸါယ္အတိုင္း ဘုရား၊ ရဟႏၱာတို႕၏ ဓါတ္လိွဳင္းသည္ အထက္အာကာသမွေနၠ မိမိ၏ ဦးေခါင္းေပၚသို႕ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းေတြပို႕ေပးေနျပီ။ သြန္ေလာင္းေနျပီးဟူေသာ နိမိတ္ပံုကို အေလးအနက္တည္ၾကည္ေသာ တရားအျပည့္ျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း ျမင္ေယာင္ အာရံုျပဳပါ။

👉ထို႕ေနာက္ ဆက္လက္အာရံုျပဳရမည္မွာ ႏွာေရာင္ ေနရာျဖစ္သည္။ ဦးေခါင္းမွ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းမ်ားသည္ ႏွာေရာင္ဆီသို႕တစ္ေျဖးေျဖးဆင္းသက္လာပံုကို အာရံုျပဳပါ။ ခုနက ပထမအဆင့္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္အထပ္ထပ္ နိမိတ္ထင္ေအာင္ပြားမ်ားျပီးမွ ယခု ႏွာေရာင္ေနရာသို႕ပြားမ်ားျခငး္ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

👉ဦးေခါင္းထိပ္မွ ေမတၱာဓါတ္လွိဳင္းမ်ားစီးဆင္းျခင္းကို ပြားမ်ားျခင္းမွာ အနည္းဆံုး ၇ ရက္မွ အမ်ားဆံုး ရက္၂၀ ဆိုလ်င္ နိမိတ္အေနနဲ႕ အထင္အရွားျဖစ္လာတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ျပီးမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ ႏွာေရာင္ေနရာသို႕ ဦးေခါင္းမွေန၍ ေရတံခြန္သဖြယ္ ေရမ်ားစီးဆင္းသကဲ႕သို႕လည္းေကာင္း၊ ေငြေရာင္ ႏွင္းမွဳန္ႏွင္းေငြ႕မ်ား မိမိဦးေခါင္းေပၚကက်လာသည့္ပံုစံျဖင့္ေသာလည္းေကာင္း ႏွလံုးသြင္းနိမိတ္ယူကာ ဆက္လက္ပြားမ်ားပါက ထူးျခားစြာပင္ မိမိအာရံုညြတ္ထားသကဲ႕သို႕ လွပစြာ ျငိမ္းေညာင္းစြာ စီးဆင္းလာသည္ကို ဥဂၢဟ နိမိတ္အျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွားၾကီး ေတြ႔ျမင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

👉သဒၵါတရားလည္းထက္သန္ျပီး သမာဓိလည္းၾကည္လင္လာေသာ လူပုဂၢိဳလ္တို႕အေနျဖင့္ျမင္ရံုသာမကပဲ ႏွင့္ေမတၱာဓါတ္၏ ေအးျမမွဳကို ေက်ာရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ဆိမ့္ေနေအာင္စီးဆင္းေနသကဲ႕သို႕ခံစားရသူမ်ားရွိပါသည္။

👉အခ်ိဳ႕ ပါရမီထူးသူမ်ားမွာ ႏွင္းမွဳန္ႏွင္းဖတ္ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းမ်ားသည္ သူ၏ ေမြးညင္း မ်ားျဖင့္ထိေတြ႕ရသကဲ႕သို႕(မိမိအထံုးေပၚမူတည္၍ ၃၂ ေကာဌာသတြင္ ထိေတြ႕မွဳ ကဲြျပားမည္) ခံစားရေၾကာင္းလည္း လက္ေတြ႕အားထုတ္ဘူးသူမ်ား၏ ျပန္ေျပာင္း ေျပဆိုမွဳမ်ားမွတဆင့္ သိရွိရပါတယ္။

👉ျပီးေနာက္ မိမိခံယူထားေသာ ေမတၱာကို ပထဝီဇယမႏၱန္ ၏ ေမတၱာပို႕လႊတ္ေသာ အပိုဒ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္အတိုင္း (၃၁)ဘံု သားတို႕အား အာရံဳညြတ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံသို႕ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္၍ပို႕လႊတ္ေနပံုကို လည္း ႏွလံုးသြင္းျမင္ေယာင္ၾကည့္ျပီး ဥဂၢဟ နိမိတ္ထိရေအာင္တစ္ေျဖးေျဖးအားထုတ္ပါ။ 

👉မိမိဆီကေမတၱာဓါတ္ေတြကို မိမိပို႕လႊတ္လုိက္ေသာ သူတစ္ထူး(၃၁ ဘံုျဖစ္ျဖစ္၊ ရန္သူျဖစ္ျဖစ္၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ျဖစ္) က ရရွိျပီဆုိလ်င္ ရရွိေၾကာင္းကို သိသာေစေသာအမွတ္အသားလကၡဏာမွာ ႏွလံုးသားေနရာတြင္သိမ့္ကနဲ႕ ျငိမ့္ကနဲျဖစ္သြားျပီး မိမိထံမွ မ်က္ရည္ၾကည္ထြက္လာသည္ကို ထူးျခားစြာေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ 

🔔အဲ႕ဒီမ်က္ရည္ၾကည္ရရွတဲ႕ ထိ အားထုတ္ႏိုင္ဖို႕ ၁ ႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္ခန္႕ထိအခ်ိန္ယူရပါတယ္။ 🔔

👉ရရွိျပီဆိုလ်င္လည္း မိမိထံသို႕ ဘဝပ႒ာန္းဆက္ပါရွိခဲ႕ၾကေသာ သမၼာေဒဝ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္းေတြနဲ႕ အတူ အထက္ပုဂၢိဳလ္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႕က လက္မလည္ေအာင္ဝိုင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုခံရမည္ဆိုတာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလဲြျဖစ္ပါတယ္။ (ပဲြေပးစရာမလို၊ အထူးတလည္ပူေဇာ္စရာမလုိပဲ သမၼာေဒဝနတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ မ်ားႏွင့္တစ္ကြ၊ အထက္ပုဂၢိဳလ္ ဝိဇၨာဓိုရ္ သူေတာင္စင္အေပါင္းတို႕ လာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္အကူအညီေပးတာကိုခံရမွာျဖစ္ပါတယ္)

👉ဤ ပထဝီဇယမႏၱန္ကိုရြတ္ဖတ္ျပီး ပထဝီဇယေမတၱာဘာဝနာကို ပြားမ်ားျခင္းကို ၁ ႏွစ္တိတိ ဆက္တိုက္အားထုတ္ျပီးခဲ႕ျပီဆိုပါက ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းၾကီး ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရံုမွ်မက သီလလည္းအလိုလိုျမဲလာျပီး မဟုတ္တာမမွန္တာ မမွန္တာေတြးခ်င္စိတ္၊ လုပ္ခ်င္စိတ္လည္းမရွိေတာ့ပဲ ၊ ကမၼစ ၦႏၵနီဝဏ ေတြလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ကြာၾကလာကာ ၊ အကုသလို္ကိုလည္း အထူးေရွာင္ၾကည္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

👉လူတုိင္းတြင္ကိန္းေအာင္းေနေသာကိုယ္က်ိဳးၾကည့္တတ္ေသာ အက်င့္မွ သူ႕အက်ိဳးကိုယ့္အက်ိဳး (၂) မ်ိဳး ညီမွ်စြာၾကည့္တတ္လာမည္။ သူတစ္ပါး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အစဥ္သျဖင့္ လိုလားလာေပမည္။ သူတစ္ပါးအေပၚစာနာတတ္လာမည္။ ကရုဏာရွိလာမည္။ ေမတၱာဓါတ္ျဖင့္ ခြင့္လႊတ္တတ္လာမည္။ အတြင္းစိတ္ေစတနာမွာ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ားကိန္းလာပါမည္။ ဥပဓိရုပ္ၾကည္လင္ေတာက္ပလာမည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားလာမည္။ ခ်စ္သူခင္သူေပါမ်ားလာမည္။ မိမိအားေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား သူေတာ္စင္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးလဘ္လာဘအရာတြင္လည္း မည္သို႕မွ်ပူပန္စရာမရွိပါ။ သြားေလရာေနရာ လုပ္သမွ်အလုပ္တိုင္း ကူညီမည့္သူ စာနာမည့္သူ ခြင့္လႊတ္သည္းခံေပးေသာ သူတို႕အဆင္သင့္ရွိေနတတ္သည္။မိမိႏွင့္အဆင္ေျပေသာမိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားျဖင့္သာေပါင္းသင္းရမည္း။ ပဋိပကၡျဖစ္မွဳ အတိုက္အခံ ျဖစ္မွဳတို႕လည္း မရွိသေလာက္နည္းပါးသြားမည္။ 

🔔တစ္ေျဖးေျဖး စ်ာန္သမာဓိမ်ားအားေကာင္းလာျပီး အပူအပင္မ်ားျငိမ္းသထက္ျငိမ္းလာပါက မိမိ၏ ဘဝပ႒ာန္းဆက္မ်ားခဲ႕ေသာ ဘဝအဆက္ဆက္ေတာ္စပ္ခဲ႕ဘူးေသာဥပဇၨ်ယ္ဆရာသခင္မ်ား၊ အထက္ဆရာသခင္မ်ား မိမိ နားသို႕ေရာက္ရွိကာ မိမိလိုခ်င္ေသာ ေလာကီပညာစခန္းကိုေသ္ာလည္းေကာင္း၊ သမထ စခန္း ဝိပႆ  နာစခန္းမ်ားအတြက္ ကိုပါ အနီးကပ္လမ္းညႊန္မွဳမ်ား၊ ေစာင့္ေလွ်ာက္သင္ၾကားေပးမွဳမ်ားကို ဆက္လက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။🔔

🙏🙏🙏ဘုရားသာသနာေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္စိုက္မက္မက္ဆက္လက္က်င့္ၾကံရင္း ဝိပႆ  နာဘာဝနာဘက္သို႕ အလ်င္အျမန္ကူးေျပာင္းႏိုင္ျပီး တစ္မဂ္တစ္ဖိုဟ္သို႕တိုင္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေပးေစႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပရင္ နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။🙏🙏🙏

🙏🙏🙏ဤ ပထဝီဇယ ေမတၱာအက်င့္စခန္းႏွင့္ ပထဝီဇယမႏၱန္အေၾကာင္း post ေလးကို ေရးသားျပီး ရတနာ(၃)ပါး ၊ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါး၊ ခင္ပြန္းၾကီး ၁၀ ပါးႏွင့္တစ္ကြ အကၽြႏု္ပ္ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ဖတ္မွတ္ေလ့လာခဲ႕ေသာ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ က်မး္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာမ်ား၊ အေရးၾကံဳေသာ္ လမ္းျပေပးခဲ႕သည့္ ကူညီေပးခဲ႕သည့္ အထက္ပုဂၢိဳလ္သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအားလံုးကို ရိုေသျမတ္ႏို္း လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးကန္ေတာ့လိုက္ရပါတယ္🙏

🔔လူတို႕၏ ဘဝအပူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ေလာကီတံခါးေပါက္ေလးတစ္ခုကို မွတ္သေလာက္သိသေလာက္အနည္းငယ္မွ်ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမွ်သာ🔔

ဘဝအပူႏွင့္ေသာကမ်ားမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ
ေမတၱာပို႕သလ်က္
ေရးသူအမည္ မေတြ႕ရပါ။
သိသူမ်ား ျပန္လည္ေျပာျပေစလိုပါသည္။

Thursday, April 22, 2021

ကႏၷီကမၼ႒ာန္း ရႈမွတ္နည္း

 ကႏၷီကမၼ႒ာန္း ရႈမွတ္နည္း စာအုပ္ Download ရယူရန္ ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ/ Click here to download
Sunday, December 27, 2020

ၿငိမ္းခ်မ္းေစရာ ဓမၼကထာ (၄) ……… - အရိုးရွင္းဆံုး သီအိုရီ -
Zawgyi/Unicode


ငြိမ်းချမ်းစေရာ ဓမ္မကထာ (၄)

………………………………………………

- အရိုးရှင်းဆုံး သီအိုရီ -

………………………

လောကမှာ ရှိတဲ့လူတိုင်းကို “မင်း ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲ”လို့ မေးလိုက်ရင် စီးပွားရေး လုပ်နေတယ်၊ ငွေရှာနေတယ်၊ ဘဝကြင်ဖော်ရှာနေတယ်၊ စာကျက်နေတယ်၊ ပညာသင်နေတယ်၊ ကားမောင်းသင်နေတယ်၊ ထမင်းစားနေတယ်၊ ခရီးသွားနေတယ်၊ စိတ်ပျက်နေတယ်၊ ပျော်နေတယ်၊ ကြည်နူးနေတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမလို အားမရဖြစ်နေတယ်၊ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတယ်၊ သူ့ကို (သားကို၊ သမီးကို) အားမရဖြစ်နေတယ်၊ သူ့ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေတယ် … အော် … များလိုက်တဲ့ ပညတ်တွေ။ 


တစ်လောကလုံးမှာရှိသမ ျှ “လုပ်နေတယ်”ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကို အကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါ 

“၁။ မျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်နေတယ်၊ 

၂။ နားနဲ့နားထောင်နေတယ်၊ 

၃။ နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကို ရှုရှိုက်နေတယ်၊ 

၄။ လ ျှာနဲ့အရသာကို မြည်းစမ်းနေတယ်၊ 

၅။ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့နူးညံ့မှု၊ ကြမ်းတမ်းမှုတွေကို ခံစားနေတယ်၊ 

၆။ စိတ်နဲ့အာရုံခံစားမှုတွေ ဖြစ်နေတယ်”ဆိုတဲ့ 

ဝါကျ (၆)ခုကနေ လွတ်သွားတာ တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။


ဒီအသိအမြင်က ဘာမှ မထူးဆန်းသလိုဖြစ်နေပေမဲ့ ကိုယ်ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ ကိုယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကို သိမြင်နားလည်အောင် ကြိုးစားတာဟာ ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါ။ ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဝါကျ(၆)ခုကို သိမြင်နားလည်နေမှ၊ သတိထားတတ်ပါမှ ဘဝရဲ့နောက်ဆက်တွဲဝါကျတွေက လှပလာမှာပါ။ တဖြည်းဖြည်းချင်း အလေ့အကျင့်လုပ်သွားရင် မခက်ပါဘူး။ 


ပုထုဇဉ်တွေလည်း ဒီဝါကျ(၆)ခုကိုပဲ နေ့စဉ်အသုံးပြုတယ်။ ဘုရားရဟန္တာတွေလည်း ဒီဝါကျ(၆)ခုကိုပဲ နေ့စဉ်အသုံးပြုတယ်။ ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဝါကျတွေက “အကြိုက်နဲ့မကြိုက်”နှစ်မျိုးကြောင့် တုန်တယ်။ လှုပ်တယ်။ ဘုရားရဟန္တာတွေရဲ့ဝါကျတွေကျတော့ “အကြိုက်နဲ့မကြိုက်”ကြောင့် မတုန်လှုပ်တော့ဘူး။ 


စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်း အထက်တန်းမရောက်နိုင်သေးသူတွေကျတော့ “အကြိုက်”တွေ့ရင် လောဘနဲ့လှုပ်တယ်။ “မကြိုက်”တွေ့ရင် ဒေါသနဲ့လှုပ်တယ်။ အထက်တန်းကျသူတွေကျတော့ “အကြိုက်”တွေ့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ “မကြိုက်”တွေ့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် လောဘနဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင် သတိလေးကပ်ထားနိုင်ကြတယ်။ လောကမှာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူ၊ မငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဆိုတာကို ဒီသီအိုရီကို ဘယ်လောက်အသုံးချတတ်သလဲဆိုတာက အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။


အရှင်ကုသလသာမိ

၂ရ ဇွန် ၂ဝ၁၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေစရာ ဓမၼကထာ (၄)

………………………………………………

- အရိုးရွင္းဆံုး သီအိုရီ -

………………………

ေလာကမွာ ရွိတဲ့လူတိုင္းကို “မင္း ဘာလုပ္ေနတာလဲ၊ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ”လို႔ ေမးလိုက္ရင္ စီးပြားေရး လုပ္ေနတယ္၊ ေငြရွာေနတယ္၊ ဘဝၾကင္ေဖာ္ရွာေနတယ္၊ စာက်က္ေနတယ္၊ ပညာသင္ေနတယ္၊ ကားေမာင္းသင္ေနတယ္၊ ထမင္းစားေနတယ္၊ ခရီးသြားေနတယ္၊ စိတ္ပ်က္ေနတယ္၊ ေပ်ာ္ေနတယ္၊ ၾကည္ႏူးေနတယ္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားမလို အားမရျဖစ္ေနတယ္၊ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတယ္၊ သူ႔ကို (သားကို၊ သမီးကို) အားမရျဖစ္ေနတယ္၊ သူ႔ကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတယ္ … ေအာ္ … မ်ားလိုက္တဲ့ ပညတ္ေတြ။ 

 

တစ္ေလာကလံုးမွာရွိသမ ွ် “လုပ္ေနတယ္”ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုက္တဲ့အခါ 

“၁။ မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ျမင္ေနတယ္၊

၂။ နားနဲ႔နားေထာင္ေနတယ္၊

၃။ ႏွာေခါင္းနဲ႔အနံ႔ကို ရႈရႈိက္ေနတယ္၊ 

၄။ လ ွ်ာနဲ႔အရသာကို ျမည္းစမ္းေနတယ္၊ 

၅။ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ႏူးညံ့မႈ၊ ၾကမ္းတမ္းမႈေတြကို ခံစားေနတယ္၊ 

၆။ စိတ္နဲ႔အာရံုခံစားမႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္”ဆိုတဲ့ 

ဝါက် (၆)ခုကေန လြတ္သြားတာ တစ္ခုမွ မရွိပါဘူး။

 

ဒီအသိအျမင္က ဘာမွ မထူးဆန္းသလိုျဖစ္ေနေပမဲ့ ကိုယ္ဘာလုပ္ေနတာလဲ၊ ကိုယ္ဘာျဖစ္ေနတာလဲဆိုတာကို သိျမင္နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားတာဟာ ဗုဒၶဝါဒရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါ။ ဘယ္အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အေျခအေနမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဝါက်(၆)ခုကို သိျမင္နားလည္ေနမွ၊ သတိထားတတ္ပါမွ ဘဝရဲ႕ေနာက္ဆက္တဲြဝါက်ေတြက လွပလာမွာပါ။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေလ့အက်င့္လုပ္သြားရင္ မခက္ပါဘူး။ 

 

ပုထုဇဥ္ေတြလည္း ဒီဝါက်(၆)ခုကိုပဲ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳတယ္။ ဘုရားရဟႏၲာေတြလည္း ဒီဝါက်(၆)ခုကိုပဲ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳတယ္။ ပုထုဇဥ္ေတြရဲ႕ဝါက်ေတြက “အႀကိဳက္နဲ႔မႀကိဳက္”ႏွစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ တုန္တယ္။ လႈပ္တယ္။ ဘုရားရဟႏၲာေတြရဲ႕ဝါက်ေတြက်ေတာ့ “အႀကိဳက္နဲ႔မႀကိဳက္”ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္ေတာ့ဘူး။ 

 

စိတ္ဓာတ္အဆင့္အတန္း အထက္တန္းမေရာက္ႏိုင္ေသးသူေတြက်ေတာ့ “အႀကိဳက္”ေတြ႕ရင္ ေလာဘနဲ႔လႈပ္တယ္။ “မႀကိဳက္”ေတြ႕ရင္ ေဒါသနဲ႔လႈပ္တယ္။ အထက္တန္းက်သူေတြက်ေတာ့ “အႀကိဳက္”ေတြ႕တဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ “မႀကိဳက္”ေတြ႕တဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလာဘနဲ႔ေဒါသမျဖစ္ေအာင္ သတိေလးကပ္ထားႏိုင္ၾကတယ္။ ေလာကမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့သူ၊ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့သူဆိုတာကို ဒီသီအုိရီကို ဘယ္ေလာက္အသံုးခ်တတ္သလဲဆိုတာက အဆံုးအျဖတ္ေပးပါတယ္။

 

အရွင္ကုသလသာမိ

၂၇ ဇြန္ ၂ဝ၁၈

ၿငိမ္းခ်မ္းေစရာ ဓမၼကထာ (၃) … - အေတြးအလ်ဥ္ေတြကို သတိထားပါ -Zawgyi/Unicode

ငြိမ်းချမ်းစေရာ ဓမ္မကထာ (၃)

………………………………………………

- အတွေးအလျဉ်တွေကို သတိထားပါ -

………………………………..

သဘောတရားတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေဖြစ်လာရေးဟာ လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် လောကီမှာဆိုရင်လည်း တက်ကျမ်းတွေ၊ နည်းလမ်းတွေကို သုံးတယ်။ အမှီအခိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားကို နားထောင်တယ်။ လောကုတ္တရာမှာဆိုရင်လည်း ဘာသာရေးစာအုပ်တွေပြောတာကို လိုက်နာတယ်။ ဆရာတွေပြောတာကို လိုက်လုပ်တယ်။ ဒါတွေက သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ အရေးပါတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာ(စာအုပ်)ကို အားကိုးတဲ့နေရာမှာ လှေဖောင်တွေကို ဘယ်လိုလှော်ခတ်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးသူအဆင့်မ ျှပဲ အားကိုးရပါမယ်။ 


အမှန်က ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ကိရိယာတွေကို အသုံးချတတ်မှု တစ်နည်းပြောရရင် ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုပဲ အားကိုးရပါတယ်။ ဒါမှ ဘုရားနည်းပါ။

စာအုပ်တွေနဲ့စာအုပ်ကပြောတဲ့အရာတွေက တစ်ဆင့်ခံအရင်းအမြစ်တွေ (Secondry Sources)ပါ။ ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရတာတွေကမှ တကယ့်အရင်းအမြစ် (Primary Sources)တွေပါ။


စာသိနဲ့ကြားသိက ဉာဏ်သိဆီကို ရောက်မလာရင် သူ့မူလစာအုပ်၊ မူလပြောသူဆီပဲ ပြန်ရောက်သွားတာ။ ဉာဏ်သိက စာထဲမှာ မရှိဘူး။ ပြောသူစကားမှာ မရှိဘူး။ ဉာဏ်သိက ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ(Personal experience)ထဲမှာပဲ ရှိတာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဒီအမြင်(Concept)က လောကုတ္တရာရေးအတွက်သာ ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ လောကီအဆင်ပြေရေးအတွက်လည်း အရေးပါတယ်ဆိုတာကို ဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ 


ဘဝမှာ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ သစ္စဓမ္မကို လိုအပ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီသစ္စဓမ္မဟာ ကိုယ်စီစိတ်ကူးတွေထဲမှာ တည်နေတယ်ဆိုတာ သိဖို့ လိုတယ်။ မြင်၊ ကြား စတာတွေကနေ အချိန်တိုင်း ဖြာထွက်နေတဲ့ အတွေးအလျဉ်တွေကို သတိထားရမယ်။ ဒီအတွေးအလျဉ်တွေကပဲ ကိုယ့်ဘဝကို ပုံဖော်မှာ။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့အတွေးအလျဉ်တွေကသာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ။


အရှင်ကုသလသာမိ

၂ရ ဇွန် ၂ဝ၁၈


 ၿငိမ္းခ်မ္းေစရာ ဓမၼကထာ (၃)

………………………………………………

- အေတြးအလ်ဥ္ေတြကို သတိထားပါ -

………………………………..

သေဘာတရားေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ၿပီး တည္ၿငိမ္တဲ့ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုေတြျဖစ္လာေရးဟာ လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေလာကီမွာဆိုရင္လည္း တက္က်မ္းေတြ၊ နည္းလမ္းေတြကို သံုးတယ္။ အမွီအခိုပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕စကားကို နားေထာင္တယ္။ ေလာကုတၱရာမွာဆိုရင္လည္း ဘာသာေရးစာအုပ္ေတြေျပာတာကို လိုက္နာတယ္။ ဆရာေတြေျပာတာကို လိုက္လုပ္တယ္။ ဒါေတြက သူ႔အတိုင္းအတာနဲ႔သူ အေရးပါတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာ(စာအုပ္)ကို အားကိုးတဲ့ေနရာမွာ ေလွေဖာင္ေတြကို ဘယ္လိုေလွာ္ခတ္ရမယ္ဆုိတာကို ေျပာျပေပးသူအဆင့္မ ွ်ပဲ အားကိုးရပါမယ္။ 

 

အမွန္က ကိုယ့္ရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ကိရိယာေတြကို အသံုးခ်တတ္မႈ တစ္နည္းေျပာရရင္ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳကိုပဲ အားကိုးရပါတယ္။ ဒါမွ ဘုရားနည္းပါ။

စာအုပ္ေတြနဲ႔စာအုပ္ကေျပာတဲ့အရာေတြက တစ္ဆင့္ခံအရင္းအျမစ္ေတြ (Secondry Sources)ပါ။ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရတာေတြကမွ တကယ့္အရင္းအျမစ္ (Primary Sources)ေတြပါ။

 

စာသိနဲ႔ၾကားသိက ဉာဏ္သိဆီကို ေရာက္မလာရင္ သူ႔မူလစာအုပ္၊ မူလေျပာသူဆီပဲ ျပန္ေရာက္သြားတာ။ ဉာဏ္သိက စာထဲမွာ မရွိဘူး။ ေျပာသူစကားမွာ မရွိဘူး။ ဉာဏ္သိက ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳ(Personal experience)ထဲမွာပဲ ရွိတာပါ။ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ဒီအျမင္(Concept)က ေလာကုတၱရာေရးအတြက္သာ ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ေလာကီအဆင္ေျပေရးအတြက္လည္း အေရးပါတယ္ဆုိတာကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ 

 

ဘဝမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔ သစၥဓမၼကို လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီသစၥဓမၼဟာ ကိုယ္စီစိတ္ကူးေတြထဲမွာ တည္ေနတယ္ဆိုတာ သိဖို႔ လိုတယ္။ ျမင္၊ ၾကား စတာေတြကေန အခ်ိန္တိုင္း ျဖာထြက္ေနတဲ့ အေတြးအလ်ဥ္ေတြကို သတိထားရမယ္။ ဒီအေတြးအလ်ဥ္ေတြကပဲ ကိုယ့္ဘဝကို ပုံေဖာ္မွာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့အေတြးအလ်ဥ္ေတြကသာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘဝကို ျဖစ္ေပၚေစမွာပါ။

 

အရွင္ကုသလသာမိ

၂၇ ဇြန္ ၂ဝ၁၈

Saturday, May 2, 2020

ၿငိမ္းခ်မ္းေစရာ ဓမၼကထာ (၂) - ႀကီးမားတဲ့ အသိဉာဏ္ -ငြိမ်းချမ်းစေရာ ဓမ္မကထာ (၂)
………………………………………………
- ကြီးမားတဲ့ အသိဉာဏ် -
………………………………..
သဘောတရားအမှန်ကို သိမြင်ဖို့၊ မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်ဖို့အတွက် ဆရာလိုတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာပြောပြတာက အပေါ်ယံပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အသိဉာဏ်နဲ့နားလည်မှ တကယ်နားလည်တယ်လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဆီကနေ အပေါ်ယံ (ယေဘုယျအသိ)အမြင်ကို သိပြီးတဲ့နောက်မှာ ကိုယ်တိုင်နားလည်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ အချို့က ဆရာပြောတာနဲ့တင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိလှပြီဆိုပြီး ရပ်တန့်ပစ်တတ်ကြတယ်။ ဆရာပြောတဲ့(စာအုပ်ကပြောတဲ့)သဘောတရားတွေနဲ့ ပိတ်မိနေတတ်ကြတယ်။ ဒါကို သတိပြုရမယ်။

အချို့က ဆရာက ထိုင်ဆိုတာနဲ့ ထိုင်လိုက်တာပဲ။ ထိုင်ပြီးတော့ ပင်ပန်းသွားတယ်။ စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ငြီးငွေ့သွားတယ်။ အထိုင်မှာ တရားရှိတယ်လို့ ထင်သွားတာကိုး။ အမှန်တော့ ထိုင်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်း စတာတွေမှာ တရားရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ အထိုင်၊ အရပ်စတာတွေက ပစ်မှတ်မဟုတ်ဘူး။ ပစ်မှတ်က သတိကပ်နေဖို့၊ သတိမလွတ်စေဖို့ပါ။ သတိမလွတ်သရွေ့ တရားအမှန်က အနားမှာရှိနေပါတယ်။

မျက်စိနဲ့ ကြည့်စရာကို ကြည့်တယ်။ မျက်စိကလည်း အမှန်တရား မဟုတ်သလို ကြည့်စရာကလည်း အမှန်တရား မဟုတ်ဘူး။ နား၊ နှာ၊ လ ျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်လည်း ထို့အတူပါပဲ။ မျက်စိနဲ့ကြည့်စရာ တွေ့တယ်။ ကြည့်တယ်။ မြင်တယ်။ အကြည့်လောကတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ နားနဲ့ကြားစရာ တွေ့တယ်။ အကြားလောကတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျန်တဲ့ နှာ၊ လ ျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်တွေလည်း ဒီလို လောကအသီးသီး ရှိကြတယ်။ အကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့ အာရုံငါးပါးနဲ့ကြည့်စရာ၊ မြင်စရာ စတာတွေ တွေ့ဆုံမိကြတယ်။ အဲဒါ လောကကြီးပဲ။ လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ အဲဒီအမြင်၊ အကြား၊ အနံ၊ အရသာ၊ အတွေ့အထိတို့ကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့၊ ပေါက်ဖွားလာနေတဲ့ ဖြစ်စဉ်အစုအဝေးတစ်ခုမ ျှထက် ဘာမှ မပိုပါဘူး။ အဲဒီအာရုံငါးပါးဆုံတဲ့အခိုက်အတံ့တိုင်းမှာ သတိရှိနေခြင်းဟာ အမှန်တရားသိမြင်နားလည်ရေးလမ်းစဉ်ရဲ့ အဓိကအချက်ပါ။ လောကတစ်ခုလုံးဟာ အာရုံငါးပါးရဲ့ထိခတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာမ ျှသာလို့ သဘောပေါက်လိုက်ရင် အမှန်တရားကို သိမြင်ဖို့ နီးကပ်လာပြီဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။

အာရုံငါးပါးနဲ့ထိခတ်သမ ျှအချိန်တိုင်းမှာ ပျော်စရာ၊ ငြီးငွေ့စရာ၊ ကြည်နူးစရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ … ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်နေပါစေ၊ အရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးကြီးတာက ဘယ်အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ် ကာလတစ်ခုပြီးတာနဲ့ ပျောက်ပျက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အသိလေး ထားပေးလိုက်ရုံပဲ။ ဒီအသိလေးက အသိဉာဏ်ပညာလမ်းစဉ်ရဲ့ အဓိကသော့ချက်ပဲ။ 

တစ်ခါတစ်ရံ ပျော်ရွှင်ရတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဝမ်းနည်းပူးဆွေးရတယ်။ ငိုကြွေးရတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ကြုံပါစေ … ဒါကလည်း အမြဲဖြစ်နေမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အသိလေးကို ကိုင်စွဲထားရုံလေးပါ။ ဒီအသိလေးကို ကိုင်စွဲထားတတ်တဲ့အကျင့်လေးက တစ်နေ့မှာ ကြီးမားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားကလည်း ဒါကို အာမခံပေးထားတယ်။ 

အရှင်ကုသလသာမိ
၂၅ ဇွန် ၂ဝ၁၈ၿငိမ္းခ်မ္းေစရာ ဓမၼကထာ (၂)
………………………………………………
- ႀကီးမားတဲ့ အသိဉာဏ္ -
………………………………..
သေဘာတရားအမွန္ကို သိျမင္ဖို႔၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္ဖို႔အတြက္ ဆရာလိုတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာေျပာျပတာက အေပၚယံပဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အသိဉာဏ္နဲ႔နားလည္မွ တကယ္နားလည္တယ္လို႔ ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ ဆရာဆီကေန အေပၚယံ (ေယဘုယ်အသိ)အျမင္ကို သိၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကိုယ္တိုင္နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။ အခ်ိဳ႕က ဆရာေျပာတာနဲ႔တင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိလွၿပီဆိုၿပီး ရပ္တန္႔ပစ္တတ္ၾကတယ္။ ဆရာေျပာတဲ့(စာအုပ္ကေျပာတဲ့)သေဘာတရားေတြနဲ႔ ပိတ္မိေနတတ္ၾကတယ္။ ဒါကို သတိျပဳရမယ္။

အခ်ိဳ႕က ဆရာက ထိုင္ဆိုတာနဲ႔ ထိုင္လိုက္တာပဲ။ ထိုင္ၿပီးေတာ့ ပင္ပန္းသြားတယ္။ စိတ္ပ်က္သြားတယ္။ ၿငီးေငြ႕သြားတယ္။ အထိုင္မွာ တရားရွိတယ္လို႔ ထင္သြားတာကိုး။ အမွန္ေတာ့ ထိုင္ျခင္း၊ ရပ္ျခင္း စတာေတြမွာ တရားရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ အထိုင္၊ အရပ္စတာေတြက ပစ္မွတ္မဟုတ္ဘူး။ ပစ္မွတ္က သတိကပ္ေနဖို႔၊ သတိမလြတ္ေစဖို႔ပါ။ သတိမလြတ္သေရြ႕ တရားအမွန္က အနားမွာရွိေနပါတယ္။

မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္စရာကို ၾကည့္တယ္။ မ်က္စိကလည္း အမွန္တရား မဟုတ္သလို ၾကည့္စရာကလည္း အမွန္တရား မဟုတ္ဘူး။ နား၊ ႏွာ၊ လ ွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္လည္း ထို႔အတူပါပဲ။ မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္စရာ ေတြ႕တယ္။ ၾကည့္တယ္။ ျမင္တယ္။ အၾကည့္ေလာကတစ္ခု ေပၚေပါက္လာတယ္။ နားနဲ႔ၾကားစရာ ေတြ႕တယ္။ အၾကားေလာကတစ္ခု ေပၚေပါက္လာတယ္။ ဒီလိုပဲ က်န္တဲ့ ႏွာ၊ လ ွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ေတြလည္း ဒီလို ေလာကအသီးသီး ရွိၾကတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ အာရံုငါးပါးနဲ႔ၾကည့္စရာ၊ ျမင္စရာ စတာေတြ ေတြ႕ဆံုမိၾကတယ္။ အဲဒါ ေလာကႀကီးပဲ။ ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးဟာ အဲဒီအျမင္၊ အၾကား၊ အနံ၊ အရသာ၊ အေတြ႕အထိတို႔ကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ့၊ ေပါက္ဖြားလာေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္အစုအေဝးတစ္ခုမ ွ်ထက္ ဘာမွ မပိုပါဘူး။ အဲဒီအာရံုငါးပါးဆံုတဲ့အခိုက္အတံ့တိုင္းမွာ သတိရွိေနျခင္းဟာ အမွန္တရားသိျမင္နားလည္ေရးလမ္းစဥ္ရဲ႕ အဓိကအခ်က္ပါ။ ေလာကတစ္ခုလံုးဟာ အာရံုငါးပါးရဲ႕ထိခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အရာမ ွ်သာလို႔ သေဘာေပါက္လိုက္ရင္ အမွန္တရားကို သိျမင္ဖို႔ နီးကပ္လာၿပီဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

အာရံုငါးပါးနဲ႔ထိခတ္သမ ွ်အခ်ိန္တိုင္းမွာ ေပ်ာ္စရာ၊ ၿငီးေငြ႕စရာ၊ ၾကည္ႏူးစရာ၊ စိတ္ပ်က္စရာ … ဘယ္လိုအေျခအေနျဖစ္ေနပါေစ၊ အေရးမႀကီးပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက ဘယ္အေျခအေနပဲျဖစ္ျဖစ္ ကာလတစ္ခုၿပီးတာနဲ႔ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမယ္ဆိုတဲ့ အသိေလး ထားေပးလိုက္ရံုပဲ။ ဒီအသိေလးက အသိဉာဏ္ပညာလမ္းစဥ္ရဲ႕ အဓိကေသာ့ခ်က္ပဲ။ 

တစ္ခါတစ္ရံ ေပ်ာ္ရႊင္ရတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဝမ္းနည္းပူးေဆြးရတယ္။ ငိုေၾကြးရတယ္။ ဘယ္လိုအေျခအေနနဲ႔ႀကံဳပါေစ … ဒါကလည္း အၿမဲျဖစ္ေနမယ့္အရာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အသိေလးကို ကိုင္စဲြထားရံုေလးပါ။ ဒီအသိေလးကို ကိုင္စဲြထားတတ္တဲ့အက်င့္ေလးက တစ္ေန႔မွာ ႀကီးမားတဲ့အသိဉာဏ္ႀကီးအျဖစ္ ေပၚထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားကလည္း ဒါကို အာမခံေပးထားတယ္။ 

အရွင္ကုသလသာမိ
၂၅ ဇြန္ ၂ဝ၁၈