Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Sunday, May 2, 2021

ပထဝီဇယ ေမတၱာလမ္းစဥ္ အက်င့္စခန္းႏွင့္ ပထဝီဇယ မႏၱန္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

 👉ပထဝီဇယ ေမတၱာလမ္းစဥ္ အက်င့္စခန္းႏွင့္ ပထဝီဇယ မႏၱန္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း👈


👉“မႏၱန္” ဟူေသာစကားမွာ သကၠတ “မၾႏ ၱ” ျဖစ္၍ ပါဠိျပန္ဆိုလ်င္ “မႏ ၱ” ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအဓိပၸါယ္မွာ “အတတ္ပညာ” ဟုဆိုရေပမည္။👉သို႕ေသာ္ ေလာကုတၱရာဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကိုမဆိုပဲ ေလာကီအတတ္ပညာ ေဗဒင္စသည့္ဆိုင္ရာမ်ားကို ဟုသာဆိုရမည္။

👉ေဗဒင္က်မ္းဟူသည္မွာလည္း ကမၻာ႔တန္ဆာရတနာက်မ္းစာမ်ားပင္ ျဖစ္၍ မည္သည့္ကမၻာ၌ျဖစ္ေစ ေပၚထြန္းျမဲ၊ တည္ရွိျမဲ က်မ္းမ်ားပင္ျဖစ္၏။

👉ဤကမၻာမွျပန္ေရေသာ္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းကာလ သုေမဓာ ရွင္ရေသ့ ျဖစ္စဥ္ဘဝ ကပင္ သုေမဓာသည္ ယခုေခတ္ ေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားႏွင့္အလားတူ ေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားကို တတ္ခဲ႕ေၾကာင္း၊ “ အဇၥ်ာယေက မႏ ၱဓေရာ၊ တိဏၰံေဝဒါန ပါရဂူ “ စသည္ျဖင့္ (ခု ၊ ၄-၃၀၇) ဗုဒၶဝံသပါဠိေတာ္တြင္ ေဟာေတာ္မူထားခဲ႕ေလသည္။

👉ဗုဒၶဝင္ အဌကထာ (၈၈) တြင္လည္း--- “ ေသာ တိဏၰံ ေဝဒါနံ ပါရဂူအေဟာသိ သနိဃ႑ဳ ေကဋဳဘာနံ သာကၡရဗၺေသဒါနံ ဣတိဟာသပဥၥမာနံ ပဒေကာ ေဝယ်ာကရေဏာ အနဝေယာ ေလာကာ ယတ မဟာပုရိသ လကၡေဏသု” စသည္ျဖင့္ သုေမဓာ ပုဏၰားကေလး ေဗဒင္သံုးပံု တတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုေခတ္တြင္ ထင္ရွားေသာ ေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားကဲ႕သို႕ေသာ က်မ္းမ်ားကိုပင္ အမည္ႏွင့္ေဖာ္ျပထားေလသည္။

👉ကမၻာသစ္တစ္ခု ေပၚဦးစ အခ်ိန္တြင္ ေရွးေရွး ကမၻာမ်ားက ျဗဟၼာဏ တစ္ျဖစ္လဲ ျဗဟၼာၾကီးမ်ားက ကမၻာေျမသလို႕ဆင္းလာျပီး မဟာပုရိသ လကၡဏာ အပါအဝင္ ေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားကို သင္ၾကားေပးၾကေၾကာင္း၊ ထို႕ောကာင့္ ေရွးကမၻာက ေဗဒင္က်မ္းမ်ားပင္ ေနာက္ေနာက္ကမၻာတို႕၌ ျပန္လည္ထင္ရွား ထြန္းကားလာရေၾကာင္း အ႒ကထာ မ်ားတြင္ ျပဆိုထားေလသည္။

👉မႏၱန္မွာ ထုိေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားလာ ဂါထာ မ်ားပင္ျဖစ္၍ ေလာကီအတတ္ပညာ တန္ဖိုးသိဒၶိမ်ား ကိုေပါက္ေရာက္ျပီးစီးႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္သတၱိရွိေၾကာင္းအထူးေဖာ္ျပရန္မလုိအပ္ေတာ့ပါ။

👉ယင္းဂါထာမႏၱန္မ်ား တန္ခိုး သိဒၶိရွိေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း ထိုထိုဇတ္ေတာ္ ၊ နိပါတ္ေတာ္မ်ား၌ အထင္အရွားျပဖိုထားသည္ကိုေတြ႕ရေပမည္။

👉မႏၱန္ကိုရြတ္ဆို၍ ပိုးရြက္တိရစ ၦာန္မ်ား၏ စကားကိုနားလည္းႏိုင္ေသာ “သဗၺရုတ “ မႏၱန္ အေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႕ျပီးေသာ ၁၂-ႏွစ္ သြားလာခဲ႕ေသာ ေျခရာကိုပင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ “ပဒကုသလ” မႏၱန္အေၾကာင္း
အေသေကာင္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစေသာ “သဥၥီဝ “ မႏၱန္အေၾကာင္း၊ အခါမဲ႕ အသီးသီးေသာ “ ဖလပဝတၱ” မႏၱန္အေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ ဟူသမွ် ရရွိေစႏိုင္ေသာ “ပထဝီဇယ” မႏၱန္အေၾကာင္း စသည့္ ဂါထာမႏၱန္တို႕အစြမ္းထက္ပံုကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇတ္ေတာ္၊ နိပါတ္ေတာ္မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ သိရွိဖတ္ရွဳၾကျပီးပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

👉ထို႕ေၾကာင့္ ဂါထာမႏၱန္တို႕သည္ ကမၻာ႔တန္ဆာ ေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ကမၻာတိုင္း ေခတ္္တိုင္းမွာပင္ ထင္ရွားခဲ႕သျဖင့္ မယံုၾကည္စရာအေၾကာင္း မရွိသင့္ပါေခ်။

👉သို႕ေသာ္ ယင္းဂါထာမႏၱန္တို႕မွာ ေလာကီေရး သက္သက္မွ်သာျဖစ္သည့္အျပင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် အျပစ္ေဘးလည္း ထိေရာက္ေစႏိုင္သည္ကို သတိျပဳဖို႕လိုေပသည္။

👉မီးသည္လူကိုအက်ိဳးျပဳေသာ ပစၥည္းျဖစ္ေသည္လည္း မရိုေသျခင္း၊ အသံုးမတတ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အျပစ္ေဘး ထိေရာက္သကဲ႕သို႕ ေလာကီဂါထာမႏၱန္မ်ားေၾကာင့္ ေသေက်ပ်က္စီးေဘးၾကီးမ်ားစြာ က်ေရာက္ရေသာ သာဓက တို႕လည္းမ်ားစြာရွိေနေပသည္။

👉‘သဗၺရုတ’ မႏၱန္ျဖင့္ တိရစၦာန္တို႕၏ စကားကို နားလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း စည္းကမ္းကို မေစာင့္သိက မႏၱန္ရွင္ကိုယ္တိုင္ မီးပံုတြင္းသို႕ ခုန္ဆင္းေသေက်ရေၾကာင္း၊အေသေကာင္ကို ရွင္ျန္ထေျမာက္ႏိုင္ေသာ မႏၱန္ကိုရြတ္၍ က်ားေသကိုအသက္သြင္းေပးမိသူအား ရွင္လာေသာက်ားက ျပန္လည္ကုိက္သတ္လိုက္ေၾကာင္း၊ပထဝီဇယ မႏၱန္ေၾကာင့္ ဗာရဏသီျပည္ကိုပင္ စစ္ထိုးႏိုင္ေသာ ေျမေခြးမွာ မာနတံခြန္ထူမိ၍ ဆင္နင္းေသခဲ႕ရေၾကာင္း စသည္ စသည္ ဇတ္ဝတၳဳသာဓက မ်ားမွာ မီးမရိုေသသူ မီးေလာင္ခံရသကဲ႕သို႕ ကိုယ့္မႏၱန္က ကိုယ့္ကိုျပန္၍ သတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ့၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ေလာကီမႏၱန္တို႕ကို တတ္သိနားလည္သူတုိ႕သည္ ေျမြေပြးကို ခါးပိုက္ပိုက္ထားသူပမာ မ်ားစြာအႏၱရာယ္မ်ားလွေၾကာင္းသတိျပဳရန္ လိုေပသည္။

👉ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ေရွးေရွးေလာကီက်မ္းလာ မႏၱန္ မႏၱရား ေဆးဝါးမ်ားစြာ တို႕သည္ ေနာက္ေနာက္ေခတ္တြင္ေပ်ာက္ကြယ္ ကုန္ၾကရသည္ဟု ယူဆလို႕ရေပမည္။👈

👉သဗၺရုတ မႏၱန္၊ ပဒကုသလမႏၱန္ ၊ သဥၥီဝ မႏၱန္၊ ဖလပဝတၱမႏၱန္၊ ကမၻာ့ရတနာက်မး္လာ ေဝဒဗၺမႏၱန္၊ ကမၻာ့ရတနာက်မ္းလာ ပထဝီဇယ မႏၱန္ တို႕မွာ ဇတ္ေတာ္မ်ားအရ အမည္မွ်သာ က်န္ေပေတာ့သည္။

👉မႏၱန္တို႕မွာကား ေပ်ာက္ကြယ္၍ကုန္ၾကေလျပီ။ ဝိပတၱိေခတ္တြင္ မေပ်ာက္ကြယ္လို႕လည္း မျဖစ္ေပ။ ဤ ေခတ္တြင္ ဤ မႏၱန္မ်ားရွိေနကလည္း အခ်င္းခ်င္းသတ္ပုတ္ညွဥ္းဆဲ ေန၍ အျမဲပင္မလိုလားအပ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚ၍ခ်ည္းေနရေပမည္။👈

👉ရခိုင္ရာဇဝင္တြင္ အလဇၨီသာမေဏ တစ္ဦး ဘီလူးမ်ားထံမွ ကို္ယ္ေပ်ာက္ေဆးရ၍ ရခိုင္နန္းတြင္းဝင္ကာ ေမႊေႏွာက္လြန္က်ဴး ထူးထူးျခားျခားဖ်က္ဆီးေနသျဖင့္ ပညာရွိေသာ ရခိုင္ဘုရင္က ဥပါယ္တံမ်ဥ္ ျဖင့္ရွင္းလင္းပစ္ခဲ႕ရေၾကာင္း ဖတ္ရွဴဘူးေပမည္။👈


👉ယခုေခတ္မွာကား (ဗုဒၶဳပၸါဒနဝမ) ေခတ္ၾကီး  ျဖစ္သည့္အတိုင္း ေလာကီမႏၱန္မ်ားအစား ေလာကုတၱရာ က်မ္းလာ မ်ားစြာေသာ ဂါထာေတာ္မ်ား ေပါမ်ားျပည့္စံု၍ေနေပျပီ။ ေလာကီမႏၱန္တို႕သည္ မီးကစားသူအား စီးပြားကိုလည္းျဖစ္ေစ၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ေဘးအေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္းေတြ႕ေစ တတ္ေသာ္လည္ ဤေခတ္ ေလာကုတၱရာ မႏၱန္ တို႕ကား စီးပြားခ်မ္းသာ မဂၤလာကိုသာ ေတြ႔ေစသျဖင့္ မ်ားစြာအားထားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပသည္။

👉စီးပြားခ်မ္းသာ မဂၤလာတြင္လည္း ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ႏွစ္တန္လံုးပင္ျဖစ္ေစ၍ မ်က္ေမွာက္ ဘဝတြင္ စီးပြားခ်မ္းသာ မဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုရံုသာမက ေနာက္တမလြန္ဘဝတြင္လည္း လူနတ္ခ်မ္းသာ မဂၤလာက်က္သေရ တိုးပြားရေစႏိုင္ေပသည္။

🔔🔔ဤ post တြင္ေရးသားေပးသြားမည့္ ပထဝီဇယမႏၱန္ေတာ္ သည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီျဖစ္ေသာ ေလာကီက်မ္းလာ ပထဝီဇယမႏၱန္ တို႕ထက္ပိုမိုေကာင္းျမတ္ေသာ ေလာကုတၱရာဆိုင္ရာ က်မ္းျပဳဆရာပညာရွင္မ်ား၊ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ား၊ သီလဝႏၱအရွင္မ်ား ၊ စီရင္ခဲ႕ေသာ မႏၱန္ေတာ္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေစျခင္းဌာ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေရးသားခဲ႕ရပါသည္။🔔


ပထဝီဇယမႏၱန္ မူကဲြမ်ားစြာရွိသည့္အထဲကမွ ယခု က်င့္စဥ္ ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပလိုေသာ ပထဝီဇယမႏၱန္မွာ ---

>> ပထ၀ီဇယ မႏၱန္ဂါထာေတာ္ <<

၁။ (ပ)ထ၀ီဇယသဗၺံ၊ အေနရအႏၱရာယိကံ။
ဇယံ (ပ)ေစၥကဗုဒၶါ စ၊ ဇယံ (ပ)ရိ မေဟသေယာ။
၂။ ဇယံ ဟေရာ ဟရိေဒေ၀ါ၊ ဇယံ ျဗဟၼာဓတရေ႒ာ။
ဇယံ နာေဂါ စ ၀ိရူေဠာ၊ ၀ိရူ(ပ)ေကၡာ စ စႏၵိမာ။
၃။ ၀ိဣေႏၵာ ေ၀နေတေယ်ာ၊ ကုေ၀ေရာ ၀ရုေဏာ(ပိ) စ။
အဂၢိ ၀ါရေဏာ (ပ)ဇၨဳေႏၷာ၊ ကုမာေရာ စတုပါလေကာ။
၄။ အ႒ာရသ မဟာေဒ၀ါ၊ သုခိတာ စ (ပ)သိဒၶိေယာ။
အသီတိ မဟာသာ၀ကာ၊ သဗၺံ ဇယံ ဒဒႏၱဳ ေမ။
၅။ ဇေယာ ဓေမၼာ စ သံေဃာ စ၊ ဒသဗေလာ စ ေဇယ်ေကာ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊ ဇယာ သုခါ ဘ၀ႏၱဳ ေမ။
၆။ နရာ ေဒ၀ါ စ ျဗဟၼာေနာ၊ ယကၡာ နာဂါ စ ဂရုဠွာ။
ေတ(ပိ) ဒိသြာ ပိယာ မယွံ၊ (ပု)တၱံ မေမ၀ သိေနဟာ။
၇။ ဗုဒၶါ (ပ)ေစၥကဗုဒၶါ စ၊ အရဟာ အဂၢသာ၀ကာ။
သေဗၺ ကေရာႏၱဳ ေမ ေမတၱံ၊ သေဗၺ တိ႒ ႏၱဳ မတၳေက။
၈။ ေတသံ ေမတၱာႏုဘာေ၀န ၊ သေဗၺ ေရာဂါ သုသီတလာ။
သေဗၺ ဘယာ ၀ိနႆႏၱဳ၊ သေဗၺ နႆႏၱဳ(ပ)ဒၵ၀ါ။
၉။ ဣမသၼိ ံ စကၠ၀ါ(ေဠ) စ၊ ဗဟူ အနႏ(ၱပါ)ဏိေနာ။
အနႏၱစကၠ၀ါ(ေဠ) စ၊ ဗဟူအနႏၱ(ပါ)ဏိေနာ။
၁၀။ ဣေမ သတၱာ အေ၀ရာ စ၊ အညမညံ (ပိ)ယာ ေဟာႏၱဳ။
ဣေမ သတၱာ အေ၀ရာ စ၊ အညမညံ (သု)ခါ ေဟာႏၱဳ။
၁၁။ ေနရယိကာ တိရစ ၦာနာ၊ (ေပ)တာ အသုရကာ ယမာ။
ဣေမ သေဗၺ ယထာ သတၱာ၊ ဒုကၡာ မုစၥႏ ၱဳ တတၱကာ။
၁၂။ ဒသေကာဋိ ဒကဇာစ၊ ထလဇာ န၀ေကာဋိေကာ။
သံေသဒေဇာ(ပပါ)တိကာ၊ ဒီဃာယုကာ ဘ၀ႏ ၱဳ ေတ။
၁၃။ ဥဒၶံ ယာ၀ ဘ၀ဂၢါ စ၊ အေဓာ ယာ၀ အ၀ီစိေတာ။
သမႏ ၱာ စကၠ၀ါေဠသု၊ ေယ သတၱာ ပထ၀ီစရာ။
၁၄။ အဗ်ာ(ပ)ဇၨာ နိေ၀ရာ စ၊ နိဒၵဳကၡာ စ‘ႏုပဒၵ၀ါ။
သေဗၺ သတၱာ အေ၀ရာ စ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဥာတိဘိ။

>> အနက္အဓိပၸါယ္ <<

၁။ အေနကအႏၱရာယိကံ တစ္ပါးမက မ်ားလွသြယ္သြယ္ အႏၱရာယ္ကို ျပဳတတ္ေသာ၊ ပထဝီဇယသဗၺံ ေျမအျပင္၌ေအာင္ျမင္ဖြယ္ ဟူသမွ်တစ္စမၾကြင္း ရန္ခပင္းကို၊ ေကာင္းက်ိဳးလွ်မ္းေတာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ မ်က္ေမွာက္ထင္ထင္ ေအာင္ျမင္ပါေစသတည္း။ ပေစၥက ဗုဒၶါစ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္တို႕သည္လည္း၊ ေမအကၽြႏု္ပ္အား ၊ ေနာ အကၽြႏု္ပ္အား ဇယ ေအာင္ဆုကို၊ ဒဒႏၱဳ ေပးေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။ မေဟသေယာစ ျမတ္ေသာသီလကၡႏၶ စသည္ကို ရွာေတာ္ မူကုန္ျပီးေသာ ပညာဓိက သဒၵါဓိက ဝီရိယာမိက ဘုရားသခင္၊ အရွင္အဂၢ သာဝက ပကတိသာဝက ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တို႕သည္လည္း၊ ပရိ ထက္ဝန္းက်င္အၾကြင္းမရွိေသာ အားျဖင့္၊ ေမ အကၽြႏု္ပ္အား ေနာ အကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဇယံေအာင္ဆုကို ၊ ဒဒႏၱဳ ေပးေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။

၂။ ဟေရာ ဟရမည္ေသာ နတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဟရိေဒေဝါ ဟရိမည္ေသာနတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ေမ အကၽြႏ္ုပ္အား ေနာ အကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဇယံ ေအာင္ဆုကို ဒဒႏၱဳေပးၾကပါေစကုန္သတည္း။ နာေဂါစ မဟာနာဂနတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဝိရူေဠာစ ဝိရူဠက နတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း ၊ စႏၵိမာပိ လနတ္သားသည္လည္းေကာင္း

၃။ ဝိကၠုေႏၵာစ အထူးထူးေသာ နတ္တို႕ကို အစိုးရေသာ သိၾကားမင္းသည္ လည္းေကာင္း ၊ေဝနေတေယ်ာစ ဝိနတာအမည္ရွိေသာ နတ္သမီး၏ သားျဖစ္ေသာနတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ကုေဝေရာစ ကုေဝရ နတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဝရုေဏာပိစ ဝရုဏာ နတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အဂၢိစ မီးနတ္သားသည္လည္းေကာင္း၊ ဝါရေဏာစ ေလနတ္သားသည္လည္းေကာင္း၊ ပဇၨဳေႏၷာစ မိုးနတ္သားသည္လည္းေကာင္း၊ ကုမာရစ ကုမာရနတ္သည္လည္းေကာင္း ၊ စတုပါလေကာစ ေလာကပါလနတ္သားေလးေယာက္သည္လည္းေကာင္း၊ ေမ အကၽြႏု္ပ္အား ေနာ အကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဇယံ ေအာင္ဆုကို ဒဒႏၱဳ ေပးၾကပါေစကုန္သတည္း။

၄။ သုခိတာခ်မ္းသာ ေအာင္ေဆာင္ႏိုင္ကုန္ေသာ အ႒ာရသ မဟာေဒဝါစ တစ္ဆယ့္ရွစ္ေယာက္ကုန္ေသာနတ္မင္းၾကီးတို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ မသိဒၶိေယာ အထူးထူးအျပားျပား စီးပြားခ်မ္းသာ ကိုျပီးေစ တတ္ကုန္ေသာ၊ အသီတိ မဟာသာဝကစ ရွစ္က်ိပ္ေသာ မဟာသာဝက ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တို႕သည္ လည္းေကာင္း ၊ ေမ အကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ေနာ အကၽြန္ုပ္တို႕အား သဗၺံဇယံ ေအာင္ဆုဟူသမွ်ကို ဒဒႏၱဳ ေပးေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။

၅။ ဓေမၼာစ ဆယ္ပါးေသာ တရားေတာ္သည္ လည္းေကာင္း၊ သံေဃာစ သမၼဳတိ၊ ပရမတ္ ႏွစ္ရပ္ေသာ သံဃာေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဇေယာ ရန္ဟူသမွ်ကို အထူးေအာင္ျမင္ေတာ္ မူေပ၏။ ဒသဗေလာစ ကာယဥာဏ္ေတာ္အားဆယ္ေဖာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္လည္း
ေဇယ်ေကာ ရန္မ်ိဳးဥႆံု အလံုးစံုကို ခ်က္ကံုမၾကြင္း ခုတ္စဥ္ဖ်က္ေခၽြ အထူးေအာင္ျမင္ေတာ္မူေပ၏။ ဧေတန သစၥဝေဇၨန ဤသို႕ဆိုျငး မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ ဇယာ ရန္အေပါင္းကို အထူးေအာင္ျမင္ျခင္းတို႕သည္လည္းေကာင္း သုခါ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာျခင္းတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ေမ အကၽြႏ္ုပ္အား ေနာ အကၽြႏု္ပ္တို႕အား ဘဝႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

၆။ နရာစ လူတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ေဒေဝါစ နတ္တို႕သည္လည္းေကာင္းဈ ျဗဟၼာေနာစ ျဗဟၼာတို႕သည္လည္းေကာင္း ယကၡာစ ဘီလူးတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ နာဂါစ နဂါးတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ဂရုဠာစ ဂဠဳန္တို႕သလည္လည္းေကာင္း၊ ေတပိ ထိုလူ နတ္ ျဗဟၼာ ဘီလူး နဂါး ဂဠဳန္ဆိုကသည္လည္း မံ အကၽြႏ္ုပ္ကို ေနာ အကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဒိသြာ ျမင္သည္ရွိေသာ္ မယွံ အကၽြႏု္ပ္အား ေနာ အကၽြႏု္ပ္တို႕အား ပိယာ ျမတ္ႏို္းခ်စ္ခင္ ၾကကုန္သည္ ေဟာႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။ ပုတၱံ မိမိတို႕၏သားကို ၊ သိေနဟာ ကၠ ုဝ ခ်စ္ခင္ၾကကုန္သကဲ႕သို႕ မမ အကၽြန္္ုပ္အား ေနာ အကၽြန္ုပ္တို႕အား ပိယာျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ၾကကုန္သည္ ေဟာႏၱဳျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

၇။ ဗုဒၶါစ ျမတ္စြာဘုရားတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ပေစၥကဗုဒၶါစ ပေစၥကဗုဒၶါ တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ အရဟာစ ရဟႏၱာတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ အဂၢသာဝကာစ အဂၢသာဝက တို႕သည္လည္းေကာင္း သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ၊ ရဟႏၱာ ၊ အဂၢသာဝက တုိ႕သည္၊ ေမ အကၽြႏ္ုပ္အား ေနာ အကၽြန္ုပ္တုိ႕အား ေမတၱံ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကေရာႏၱဳ ျပဳေတာ္မူပါေစကုန္သတည္း။ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ၊ ရဟႏၱာ၊ အဂၢသာဝက တို႕သည္ ေမ အကၽြႏ္ုပ္အား ေနာ အကၽြန္ုပ္တုိ႕အား ေမတၱံ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကေရာႏၱဳ ျပဳေတာ္မူပါေစကုန္သတည္း။
သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ၊ ရဟႏၱာ၊ အဂၢသာဝက တို႕သည္ ေမ အကၽြႏ္ုပ္အား ေနာ အကၽြန္ုပ္တုိ႕၏ မတၱေက ဦးေခါင္းထက္၌ ၊ တိ႒ႏ ၱဳ ရပ္တည္ေတာ္မူပါေစကုန္သတည္း။

၈။ ေတသံ ထိုဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ ရဟႏၱာ၊ အဂၢသာဝက တို႕၏ ေမတၱာအာႏုဘာေဝန ေမတၱာ၏အာႏုေဘာ္ ေတာ္ေၾကာင့္၊ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ၊ ေရာဂါ ကိုးဆယ့္ေျခာက္ျဖာ အနာေရာဂါတို႕သည္ ေဟာႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဘယာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေဘးမ်ိဳးတို႕သည္ ဝိနႆႏၱဳ ေပ်ာက္ကြယ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဥပဒၵဝါ ကပ္၍ ႏွိပ္စက္တတ္ကုန္ေသာ ဥပဒၵေဝါ တို႕သည္ နႆႏၱဳ ပ်က္စီးၾကပါေစကုန္သတည္း။

၉။ ကၠုမသၼိ ံ စကၠဝါေဠ ဤစၾကာဝဠာ၌ မဟူ မ်ားစြာကုန္ေသာ အနႏၱပါဏိေနာစ အဆံုးအပိုင္းအျခား မရွိကုန္ေသာ စၾကာဝဠာ တိုက္အေပါင္း၌ မဟူမ်ားစြာ ကုန္ေသာ အနႏၱပဏိေနာစ အဆံုးအပိုင္းအျခားမရွိကုန္ေသာ သတၱဝါ အေပါင္းတို႕သည္လည္းေကာင္း

၁၀။ ကၠုေမသတၱာ ဤ ဆိုအပ္ကုန္ျပီးေသာ သတၱဝါ အေပါင္းတို႕သည္ အညမညံ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္သည္တစ္ေယာက္အား အေဝရာ ရန္မရွိၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍ ပိယာစ ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ၾကကုန္သည္ လည္း ေဟာႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း၊ ဣေမသတၱာ ဤသို႕ဆိုအပ္ကုန္ျပီးေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႕သည္ အညမညံ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္သည္ တစ္ေယာက္အား အေဝရာ ရန္မရွိၾက ကုန္သည္ျဖစ္၍ သုခါစ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသည္လည္း ေဟာႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

၁၁။ ေနရယိကာစ ငရဲသားတို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ တိရစၦာန္တို႕သည္းလည္းေကာင္း၊ ေပတာစ ျပိတၱာတို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ အသုရကာစ အသုရကာယ္တို႕သည္လည္း ယမာစ ငရဲသနင္း ယမမင္း တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ယထာ အၾကင္သို႕ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ဇာတာ ျဖစ္ကုန္ေသာ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္ေသာ ဣေမသတၱာ ဤသို႕ဆိုအပ္ကုန္ျပးေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႕သည္ သႏၱိ ရွိၾကကုန္၏။ တတၱကာ ထိုမွ်ေလာက္ေသာ သတၱဝါ အေပါင္းတို႕သည္၊ ဒုကၡာ ဆင္းရဲအေပါင္းတို႕မွ မုစၥႏၱဳ ကင္းလြတ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

၁၂။ ဒသေကာဋိ ဒကဇာစ ေရေန ဆယ္ကုေဋ ေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ထလဇာ နဝေကာဋိေယာစ ကုန္းေနကိုး ကုေဋေသာ သတၱဝါ အေပါင္းတို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ သံေသဒဇာပ ပါတိကာစ အညွိ၌ျဖစ္ေသာ သတၱဝါ ၊ ကို္ယ္ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ဒီဃာယုကာ အသက္ရွည္ၾကကုန္သည္၊ ဘဝႏၱဳ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

၁၃။ သမႏၱာ ထက္ဝန္းက်င္အရပ္မွ စကၠဝါေဠသု အဆံုးအပိုင္းအျခားမရွိကုန္ေသာ စၾကာဝဠာတိုက္ တို႕၌၊ ဥဒၵံ အထက္၌၊ ယာဝဘဝဂၢါစ ေနဝသညာနာသညာယတနဘဝဂ္ ဘုံတိုင္ေအာင္ အေဓာ ေအာက္၌ ယာဝ အဝီစိေတာစ အဝီစိ ငရဲဘံုတိုင္ေအာင္ လည္းေကာင္း၊ ေယသတၱ အၾကင္ သတၱဝါအေပါင္းတို႕သည္ ပထဝီစာ ေျမေရႏွစ္ျပင္ ထက္ေကာင္းကင္၌ က်င္လည္ လွည့္သြား က်က္စားၾကကုန္၏။

၁၄။ သေဗၺ အလံုးစံုကုန္သေသာ ေကသတၱာ ထိုသတၱဝါ အေပါင္းတို႕သည္ သေဗၺဟိ အလံုးစံုကုန္ေသာ ၪာတိဘိ အေဆြအမ်ိဳးတို႕ႏွင့္ သဟ တကြ၊ အဗ်ာပဇၨာစ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက မရွိၾကကုန္သည္ လည္းေကာင္း၊ နိေဝရာစ အပရန္မရွိၾကကုန္သည္လည္းေကာင္း၊ နိဒုကၡာစ ဆင္းရဲ႕ ဒုကၡမရွိၾကကုန္သည္လည္းေကာင္း၊ အႏုပဒၵဝါစ ဥပဒၵေဝါ မရွိၾကကုန္သည္ လည္းေကာင္း၊ အေဝရာစ အတြင္းရန္ မရွိၾကကုန္သည္လည္းေကာင္း၊ ေဟာႏၱဳ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

👉ေရွးယခင္ သူေတာ္စင္မ်ား က်င့္ၾကံ ရြတ္ဖတ္ အားထုတ္ခဲ႕ ၾကေသာ ဤ ပထဝီဇယမႏၱန္၏ အနက္အဓိပၸါယ္္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ပထဝီဇယမႏၱန္ေတာ္သည္ ေမတၱာခံယူ ျခင္း ေမတၱာပို႕ျခင္း အမွဳကို ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရမည္။ ပထမ (၇) ပို္ဒ္မွာ ေရွးဘုရားအဆူဆူ၊ ပေစၥကဗုဒၶါမ်ား၊ ရဟႏၱာၾကီးမ်ား ၊ နတ္မင္းၾကီးမ်ားထံမွ ေမတၱာခံယူျခင္းျဖစ္ျပီး ဒုတိယ (၇) ပိုဒ္မွာ ယင္းကဲ႕သို႕ခံယူထားေသာ ေမတၱာဓါတ္မ်ားကို (၃၁) ဘံုအတြင္းရွိ သတၱဝါအားလံုးတို႕ထံ ေပးပို႕သည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ တကယ္ထူးျခားသည္ မွာ ပထဝီဇယမႏၱန္တြင္ ေမတၱာခံယူ၊ ေမတၱာပို႕မွတစ္ပါး အျခားအခ်က္မ်ားပါဝင္ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိပဲ ေမတၱာအေၾကာင္းအျခင္းအရာ သပ္သပ္ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ ပထဝီဇယမႏၱန္ကို ေမတၱာမႏၱန္ဟုသာေခၚသင့္ပါေပတယ္။

👉က်င္႔စဥ္ ပိုင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပပါေတာ့မယ္ (က်င့္ၾကံပြားမ်ားသူမ်ား အက်ိဳးမ်ားေစရန္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ျခင္းအနည္းငယ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားထားပါတယ္)

👉ပထဝီဇယမႏၱန္ကို မႏၱန္အျဖစ္ႏွစ္ကိုယ္ၾကားေျဖးညင္းစြာ မွန္မွန္ေလးရြတ္ဆိုျခင္းျဖင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါဝင္ေသာ စာသားအနက္အဓိပၸါယ္မ်ားအရ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ၊ ရဟႏၱာတို႕ထံမွ ေမတၱာမ်ားကိုခံယူျပီၚ ျပန္လည္ေပးပို႕ေသာ ဘာဝနာက်င့္စဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂ မ်ိဳးလံုး တစ္ျပိဳင္နက္ေသာ္လည္းေကာင္းက်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါတယ္။ 

👉အဲ႕ဒီလိုက်င့္ၾကံေနစဥ္ကာတစ္ေလွ်ာက္မွာ အႏၱရယ္ကင္းျခင္း ၊ စိတ္ထဲမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတစ္ခုျပီးတစ္ခု ေအာင္ျမင္လာျခင္းတို႕ကို လက္ေတြ႕အက်ိဳးတရားအေနနဲ႕ ခံစားရမွာမလဲြဧကန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

👉၅၅၀ ဇတ္နိပါေတာ္လာ သဗၺပါဠိ ဇတ္မွာ ဘုရားေလာင္းရြတ္ဆိုေသာ ပထဝီဇယမႏၱန္ကို ၾကားသြားတဲ႕ေျမေခြးက ဘုရင္ျဖစ္သြားေသာ ဇတ္လမ္းရွိခဲ႕ပါတယ္။ အဲ႕ဒီအေၾကာင္းကို ေထာက္ခ်င့္၍ ရရွိမည့္အက်ိဳးတရားကိုမွန္းဆႏိုင္ပါတယ္။ ေျမေခြးဇတ္လမ္းကေတာ့ post ရွည္သြားမွာျဖစ္တဲ႕အတြက္ေရးမျပေတာ့ပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ာလည္းသိျပီးသား ျဖစ္ပါလိ္မ့္မယ္။

👉ထို႕ျပင္ပထဝီဇယမႏၱန္တြင္ေရးသားထားေသာ ေရွးဘုရားအဆူဆူႏွင့္တစ္ကြ၊ နတ္ေဒဝတာတို႕၏အမည္နာမမ်ားမွာလည္းပိဋကတ္က်မ္းမ်ားတြင္ တစ္ေနရာမဟုတ္တစ္ေနရာပါဝငေသာ အမည္နာမမ်ားသာျဖစ္သည္။

👉ပထဝီဇယမႏၱန္ဆိုသည္မွာ ပရိတ္ၾကီး ၁၁ သုတ္တြင္မပါဝင္သလို ပိဋကတ္ ၃ ပံုတြင္လည္းပါဝင္ျခင္းလည္းမရွိပါ။ သို႕ရာတြင္ သံမၺဳေဒၶဂါထာ၊ ပရိမိတၳဇာလ သုတ္ေတာ္တို႕ကဲ႕သို႕ေရွးပညာရွင္ သူေတာ္စင္ၾကီးမ်ားက ေရးသားဖဲြ႕သီပူေဇာ္ခဲ႕သည္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ သံသယျဖစ္ရန္မလိုပါ။

👉ပထဝီဇယမႏၱန္ အက်င့္စခန္းသည္ ဤ ကမၻာေျမၾကီးကို လႊမ္းျခံဳထားေသာ ေမတၱာဓါတ္ လိွဳင္းမွ ေမတၱာမ်ားကို ဘာဝနာနည္းျဖင့္ ခံယူေသာအခါ အရူပဘံုတြင္တည္ရွိေနေသာ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းသည္ ဘာဝနာပြားသူ၏ ခ်ကၠရ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႕ဝင္မည္။ ေမတၱာပို႕ေသာအခါတြင္လညး္ ဘာဝနာ ပြားမ်ားသူ၏ စိတ္လိွဳင္း၊ သမာဓိလိိွဳင္းျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႕ရမည္ျဖစ္သည္။

👉ဤ သို႕ ေမတၱာစြမ္းအင္ကို စိတ္လိွဳင္းျဖင့္ပို႕ရန္အတြက္ စိတ္စြမ္းအင္ သမာဓိစြမ္းအင္ အင္အားမ်ားအားေကာင္းရန္လိုပါသည္။ လူစိတ္ နတ္စိတ္ျဖင့္ေတာင္မလံုေလာက္ပဲ ျဗဟၼာစိတ္ျဖင့္ခံယူျပီး တစ္ဖန္ေပးပို႕မွာသာ တကယ္ထိေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

👉ဤသို႕ ခ်ကၠရအင္အားမ်ားအားေကာင္းစြာ ႏိုးၾကားလာေသာအခါမွသာ စ်ာန္ အဂါၤမ်ားႏွင့္တစ္ကြ အဘိညာဥ္အဆင့္ထိပါရရွိႏိုင္ျပီး အေတြ႕ထူး ၊ အသိထူး ၊ အျမင္ထူးမ်ားကိုရရွိေပမည္။ ဒါအႏွစ္ခ်ဳပ္ အက်င့္လမ္းကို ေဖာ္ျပျခင္းပါ။ လူသာမာန္တို႕အေနနဲ႕ ယခုလို အဆင့္အတန္းမ်ိဳးထိအားမထုတ္ႏိုင္ေတာင္ 👉ယခုဆက္လက္ေဖၚျပမည့္ ပံုစံအတိုင္းအားထုတ္ႏုိင္ျပီဆိုလ်င္ပင္ ....
🔔မိမိဘဝမွာ မည္သို႕ေသာ အသြင္သ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳး… အေျခအေနအရပ္ရပ္… တို႕ျဖင့္ ပံုေလာင္းသြင္းခံရေသာ မည္သို႕ေသာ ဘဝအေျခအေနမ်ိဳး၌ပင္ျဖစ္ေစ… အကုသို္လ္အညစ္အေၾကးမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္စင္ၾကယ္လာျပီး ေအာင္ျမင္လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္သည္အထိ ေလာကီခ်မ္းသာမ်ား တစ္စ တစ္စ ျပည့္စံုလာမည္ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႕အက်ိဳးထူးမ်ားပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ 🔔

👉ဒီေတာ့ လူသာမာန္တို႕က်င့္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အက်င့္စခန္းကို ဆက္ရလ်င္..

👉ဆိတ္ျငိမ္ေသာေနရာကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ မိမိခႏၶာႏွင့္အဆင္ေျပမည့္ပံုစံထုိင္ႏိုင္ပါသည္။ တင္ပ်င္ေခြျပီး တရားထိုင္သည့္အေနအထားအတိုင္း ဘယ္ေျခေပၚ ညာေျခတင္ ဣရိယာပုတ္ ျဖင့္ ထိုင္ႏိုင္လ်င္ပိုေကာင္းပါသည္။ အဓိက အေရးၾကီးဆံုးမွာ စိတ္သမာဓိ ျငိမ္ျငိမ္ထားႏိုင္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ ေညာင္းညာကိုက္ခဲ နာေနေသာေၾကာင့္ နာေနေသာေဝဒနာကို စိတ္ေရာက္ေနလ်င္ သမာဓိ လြယ္လြယ္မရႏိုင္ပါ။ သမာဓိမရလ်င္ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းမ်ားကို ခံယူႏိုင္ေတာ့ မည္မဟုတ္၍ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

👉ထို႕ေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ အေနအထား၊ ေတာင့္တင္းနာက်င္မွဳ ေဝဒနာ အေနည္းဆံုးျဖစ္သည့္အေနအထားျဖင့္ စတင္ ဘာဝနာပြားမ်ားရပါမည္။

👉ဘာဝနာမပြားမီ ထံုးစံအတိုင္း ဘုရားရွိခိုး၊ ဘုရားပင့္ ၊ သီလခံယူ၊ နတ္ပင့္၊ ခင္ပြန္ၾကီး ၁၀ ပါးကန္ေတာ့ ၊ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပရိတ္ စသည္တို႕ကို ရြတ္ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးလ်င္ ပထဝီဇယမႏၱန္ကို ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ႏွစ္ကိုယ္ၾကား ခပ္တိုးတိုး အသံထြက္ျပီး အာရံုကို ႏွစ္ထားျပီး (၁၇)ေခါက္ရြတ္ဆိုပါ။ (၁၀၈) ေခါက္ထိအနက္အဓိပၸါယ္ကိုပါဆင္ျခင္ျပီး ရြတ္ဆို ပြားမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းတာကေတာ့ အထက္ေဖၚျပပါ ပထဝီဇယမႏၱန္ႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ပါ အစကတည္းက အရက်က္ထား အာဂံုေဆာင္ထားပါ။ 

👉ပထဝီဇယမႏၱန္ကို ဤ ကဲ႕သို႕ရြတ္ဆိုရေသာေၾကာင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးတရား ၂ ခ်က္ရွိပါတယ္။ 

👉ပထမအက်ိဳးတရားကေတာ့ မိမိပြားမ်ားအားထုတ္မည့္ ေမတၱာဘာဝနာႏွင့္ ေမတၱာကို သီကံုးေရးသားထားေသာ ပထဝီဇယ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္တစ္ကြ စပ္ဟပ္လိုက္ေလ်ာမွဳအရ မိမိပြားမ်ားမည့္ဘဝနာအေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားမွကိုအေလးအနက္ျဖစ္ေပၚေစျပီး ဘာဝနာပြားဖို႕စိတ္အားထက္သန္လာေစပါတယ္။ 

👉ေနာက္ျပီး ဒုတိယအက်ိဳးတရားကေတာ့ မႏၱန္၏အက်ိဳးျပဳျခင္းလို႕ေျပာရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱန္၏သေဘာမွာ စာလံုးမ်ား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ဆိုလိုရင္းအျပင္ ယင္းမႏၱန္တြင္ပါဝင္ေနေသာ စာလံုးမ်ား၏ အသံကို အသံုးျပဳျပီး ဖဲြ႕သီထားျခင္းမွေန၍ အက်ိဳးေပးလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

👉ထပ္မံရွင္းျပရလ်င္ မႏၱန္တိုင္းတြင္ ဗီဇမႏၱာန္ေခၚ တန္ခိုးထက္ေသာ မူလအသံကို အေျချပဳ၍ဝါစာလကၤာရျဖစ္ေအာင္ ဂါထာသေဘာဝင္ေအာင္ဖဲြ႕သီရျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ပထဝီဇယမႏၱန္တြင္ (ပ) ေနရာမ်ားကိုဝိုင္းျပထားတာေတြ႕ရလိ္မ့္မည္။ ပ ဟူေသာ အသံ၏ စြမ္းအင္၊ မႏၱရစြမ္းအင္ကိုရေအာင္ ပထဝီဇယ ဟူေသာ သမာသ္ပုဒ္ျဖင့္ဂါထာဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
👉မႏၱန္အဂုၤတၳဳရ္က်မ္း၌လည္း အဆိုပါသေဘာမ်ားကို ရွင္းျပထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ပထဝီဇယမႏၱန္မွာေတာ့ ဗီဇအသံ ‘ပ’ ကိုအေထာက္အကူျပဳေသာ ရွက္တိလို႕ေခၚတဲ႕ ေဝါဟာရအတဲြမ်ားကို လည္းထည့္သြင္းသီကံုးထားသည္ကိုေတြ႕ရပါမယ္။ ဥပမာ ဧေတန ၊ သုခံ၊ စေသာ ဝါစက ရွက္တိမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

👉ဒါေၾကာင့္လည္း ပါဠိ ႏွင့္ သကၠရ စာလံုးတို္င္းမွာ အဖိုဓါတ္ အမဓါတ္ဟူေသာ သူ႕စြမ္းအင္ႏွင့္သူ ရွိၾကျပီး မရိုမေသ မလုပ္သင့္ေၾကာင့္ သတိရွိသင့္ပါတယ္။ စာတစ္လံုး ဘုရားတစ္ဆူ ဆိုတာ အဆိုပါအဓိပၸါယ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ဗဟုသုတအေနႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရး သားေပးခဲ႕ျခင္းပါ။

👉ဤကဲ႕သို႕ေသာ အလြန္အစြမ္းထက္သည့္ ဗီဇမႏၱန္ ဗီဇ အသံမ်ား ပထဝီဇယ တြင္ ထူးျခားစြာပါရွိေနျခင္းကလည္း ယင္းဗီဇမႏၱန္၏ စြမ္းအင္က ဘာဝနာပြားသူကို သမာဓိတက္ေအာင္ သမာဓိကခိုင္ျမဲေအာင္ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းေတြခံယူႏိုင္ေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာေၾကာင့္ မႏၱန္၏အက်ိဳးတရားႏွင့္ ဘာဝနာ၏ အေထာက္အပံ့ကိုပါ ျဖစ္ေစေၾကာင္း သိသာေစရန္ျဖစ္ပါတယ္။

👉ကိုယ္ျငိမ္၊ စိတ္ျငိမ္၊ သဒၵါတရားတည္ျငိမ္ေအာင္ သမာဓိ ေမြးျပီးေနာက္ ေရွးဘုရားအဆူဆူ၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ၊ ရဟႏၱာတို႕၏ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းကို စိတ္ျဖင့္ေတာင္းယူပါ။ ရည္မွန္းျပီးေတာင္ယူပါ၊ ၾကိဳက္သလုိ လြတ္လပ္စြာေတာင္းယူပါ။ ထိုအခါ မႏၱန္ပါ အနက္အဓိပၸါယ္အတိုင္း ဘုရား၊ ရဟႏၱာတို႕၏ ဓါတ္လိွဳင္းသည္ အထက္အာကာသမွေနၠ မိမိ၏ ဦးေခါင္းေပၚသို႕ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းေတြပို႕ေပးေနျပီ။ သြန္ေလာင္းေနျပီးဟူေသာ နိမိတ္ပံုကို အေလးအနက္တည္ၾကည္ေသာ တရားအျပည့္ျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း ျမင္ေယာင္ အာရံုျပဳပါ။

👉ထို႕ေနာက္ ဆက္လက္အာရံုျပဳရမည္မွာ ႏွာေရာင္ ေနရာျဖစ္သည္။ ဦးေခါင္းမွ ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းမ်ားသည္ ႏွာေရာင္ဆီသို႕တစ္ေျဖးေျဖးဆင္းသက္လာပံုကို အာရံုျပဳပါ။ ခုနက ပထမအဆင့္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္အထပ္ထပ္ နိမိတ္ထင္ေအာင္ပြားမ်ားျပီးမွ ယခု ႏွာေရာင္ေနရာသို႕ပြားမ်ားျခငး္ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

👉ဦးေခါင္းထိပ္မွ ေမတၱာဓါတ္လွိဳင္းမ်ားစီးဆင္းျခင္းကို ပြားမ်ားျခင္းမွာ အနည္းဆံုး ၇ ရက္မွ အမ်ားဆံုး ရက္၂၀ ဆိုလ်င္ နိမိတ္အေနနဲ႕ အထင္အရွားျဖစ္လာတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ျပီးမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ ႏွာေရာင္ေနရာသို႕ ဦးေခါင္းမွေန၍ ေရတံခြန္သဖြယ္ ေရမ်ားစီးဆင္းသကဲ႕သို႕လည္းေကာင္း၊ ေငြေရာင္ ႏွင္းမွဳန္ႏွင္းေငြ႕မ်ား မိမိဦးေခါင္းေပၚကက်လာသည့္ပံုစံျဖင့္ေသာလည္းေကာင္း ႏွလံုးသြင္းနိမိတ္ယူကာ ဆက္လက္ပြားမ်ားပါက ထူးျခားစြာပင္ မိမိအာရံုညြတ္ထားသကဲ႕သို႕ လွပစြာ ျငိမ္းေညာင္းစြာ စီးဆင္းလာသည္ကို ဥဂၢဟ နိမိတ္အျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွားၾကီး ေတြ႔ျမင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

👉သဒၵါတရားလည္းထက္သန္ျပီး သမာဓိလည္းၾကည္လင္လာေသာ လူပုဂၢိဳလ္တို႕အေနျဖင့္ျမင္ရံုသာမကပဲ ႏွင့္ေမတၱာဓါတ္၏ ေအးျမမွဳကို ေက်ာရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ဆိမ့္ေနေအာင္စီးဆင္းေနသကဲ႕သို႕ခံစားရသူမ်ားရွိပါသည္။

👉အခ်ိဳ႕ ပါရမီထူးသူမ်ားမွာ ႏွင္းမွဳန္ႏွင္းဖတ္ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းမ်ားသည္ သူ၏ ေမြးညင္း မ်ားျဖင့္ထိေတြ႕ရသကဲ႕သို႕(မိမိအထံုးေပၚမူတည္၍ ၃၂ ေကာဌာသတြင္ ထိေတြ႕မွဳ ကဲြျပားမည္) ခံစားရေၾကာင္းလည္း လက္ေတြ႕အားထုတ္ဘူးသူမ်ား၏ ျပန္ေျပာင္း ေျပဆိုမွဳမ်ားမွတဆင့္ သိရွိရပါတယ္။

👉ျပီးေနာက္ မိမိခံယူထားေသာ ေမတၱာကို ပထဝီဇယမႏၱန္ ၏ ေမတၱာပို႕လႊတ္ေသာ အပိုဒ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္အတိုင္း (၃၁)ဘံု သားတို႕အား အာရံဳညြတ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံသို႕ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္၍ပို႕လႊတ္ေနပံုကို လည္း ႏွလံုးသြင္းျမင္ေယာင္ၾကည့္ျပီး ဥဂၢဟ နိမိတ္ထိရေအာင္တစ္ေျဖးေျဖးအားထုတ္ပါ။ 

👉မိမိဆီကေမတၱာဓါတ္ေတြကို မိမိပို႕လႊတ္လုိက္ေသာ သူတစ္ထူး(၃၁ ဘံုျဖစ္ျဖစ္၊ ရန္သူျဖစ္ျဖစ္၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ျဖစ္) က ရရွိျပီဆုိလ်င္ ရရွိေၾကာင္းကို သိသာေစေသာအမွတ္အသားလကၡဏာမွာ ႏွလံုးသားေနရာတြင္သိမ့္ကနဲ႕ ျငိမ့္ကနဲျဖစ္သြားျပီး မိမိထံမွ မ်က္ရည္ၾကည္ထြက္လာသည္ကို ထူးျခားစြာေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ 

🔔အဲ႕ဒီမ်က္ရည္ၾကည္ရရွတဲ႕ ထိ အားထုတ္ႏိုင္ဖို႕ ၁ ႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္ခန္႕ထိအခ်ိန္ယူရပါတယ္။ 🔔

👉ရရွိျပီဆိုလ်င္လည္း မိမိထံသို႕ ဘဝပ႒ာန္းဆက္ပါရွိခဲ႕ၾကေသာ သမၼာေဒဝ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္းေတြနဲ႕ အတူ အထက္ပုဂၢိဳလ္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႕က လက္မလည္ေအာင္ဝိုင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုခံရမည္ဆိုတာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလဲြျဖစ္ပါတယ္။ (ပဲြေပးစရာမလို၊ အထူးတလည္ပူေဇာ္စရာမလုိပဲ သမၼာေဒဝနတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ မ်ားႏွင့္တစ္ကြ၊ အထက္ပုဂၢိဳလ္ ဝိဇၨာဓိုရ္ သူေတာင္စင္အေပါင္းတို႕ လာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္အကူအညီေပးတာကိုခံရမွာျဖစ္ပါတယ္)

👉ဤ ပထဝီဇယမႏၱန္ကိုရြတ္ဖတ္ျပီး ပထဝီဇယေမတၱာဘာဝနာကို ပြားမ်ားျခင္းကို ၁ ႏွစ္တိတိ ဆက္တိုက္အားထုတ္ျပီးခဲ႕ျပီဆိုပါက ေမတၱာဓါတ္လိွဳင္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းၾကီး ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရံုမွ်မက သီလလည္းအလိုလိုျမဲလာျပီး မဟုတ္တာမမွန္တာ မမွန္တာေတြးခ်င္စိတ္၊ လုပ္ခ်င္စိတ္လည္းမရွိေတာ့ပဲ ၊ ကမၼစ ၦႏၵနီဝဏ ေတြလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ကြာၾကလာကာ ၊ အကုသလို္ကိုလည္း အထူးေရွာင္ၾကည္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

👉လူတုိင္းတြင္ကိန္းေအာင္းေနေသာကိုယ္က်ိဳးၾကည့္တတ္ေသာ အက်င့္မွ သူ႕အက်ိဳးကိုယ့္အက်ိဳး (၂) မ်ိဳး ညီမွ်စြာၾကည့္တတ္လာမည္။ သူတစ္ပါး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အစဥ္သျဖင့္ လိုလားလာေပမည္။ သူတစ္ပါးအေပၚစာနာတတ္လာမည္။ ကရုဏာရွိလာမည္။ ေမတၱာဓါတ္ျဖင့္ ခြင့္လႊတ္တတ္လာမည္။ အတြင္းစိတ္ေစတနာမွာ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ားကိန္းလာပါမည္။ ဥပဓိရုပ္ၾကည္လင္ေတာက္ပလာမည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားလာမည္။ ခ်စ္သူခင္သူေပါမ်ားလာမည္။ မိမိအားေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား သူေတာ္စင္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးလဘ္လာဘအရာတြင္လည္း မည္သို႕မွ်ပူပန္စရာမရွိပါ။ သြားေလရာေနရာ လုပ္သမွ်အလုပ္တိုင္း ကူညီမည့္သူ စာနာမည့္သူ ခြင့္လႊတ္သည္းခံေပးေသာ သူတို႕အဆင္သင့္ရွိေနတတ္သည္။မိမိႏွင့္အဆင္ေျပေသာမိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားျဖင့္သာေပါင္းသင္းရမည္း။ ပဋိပကၡျဖစ္မွဳ အတိုက္အခံ ျဖစ္မွဳတို႕လည္း မရွိသေလာက္နည္းပါးသြားမည္။ 

🔔တစ္ေျဖးေျဖး စ်ာန္သမာဓိမ်ားအားေကာင္းလာျပီး အပူအပင္မ်ားျငိမ္းသထက္ျငိမ္းလာပါက မိမိ၏ ဘဝပ႒ာန္းဆက္မ်ားခဲ႕ေသာ ဘဝအဆက္ဆက္ေတာ္စပ္ခဲ႕ဘူးေသာဥပဇၨ်ယ္ဆရာသခင္မ်ား၊ အထက္ဆရာသခင္မ်ား မိမိ နားသို႕ေရာက္ရွိကာ မိမိလိုခ်င္ေသာ ေလာကီပညာစခန္းကိုေသ္ာလည္းေကာင္း၊ သမထ စခန္း ဝိပႆ  နာစခန္းမ်ားအတြက္ ကိုပါ အနီးကပ္လမ္းညႊန္မွဳမ်ား၊ ေစာင့္ေလွ်ာက္သင္ၾကားေပးမွဳမ်ားကို ဆက္လက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။🔔

🙏🙏🙏ဘုရားသာသနာေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္စိုက္မက္မက္ဆက္လက္က်င့္ၾကံရင္း ဝိပႆ  နာဘာဝနာဘက္သို႕ အလ်င္အျမန္ကူးေျပာင္းႏိုင္ျပီး တစ္မဂ္တစ္ဖိုဟ္သို႕တိုင္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေပးေစႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပရင္ နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။🙏🙏🙏

🙏🙏🙏ဤ ပထဝီဇယ ေမတၱာအက်င့္စခန္းႏွင့္ ပထဝီဇယမႏၱန္အေၾကာင္း post ေလးကို ေရးသားျပီး ရတနာ(၃)ပါး ၊ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါး၊ ခင္ပြန္းၾကီး ၁၀ ပါးႏွင့္တစ္ကြ အကၽြႏု္ပ္ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ဖတ္မွတ္ေလ့လာခဲ႕ေသာ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ က်မး္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာမ်ား၊ အေရးၾကံဳေသာ္ လမ္းျပေပးခဲ႕သည့္ ကူညီေပးခဲ႕သည့္ အထက္ပုဂၢိဳလ္သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအားလံုးကို ရိုေသျမတ္ႏို္း လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးကန္ေတာ့လိုက္ရပါတယ္🙏

🔔လူတို႕၏ ဘဝအပူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ေလာကီတံခါးေပါက္ေလးတစ္ခုကို မွတ္သေလာက္သိသေလာက္အနည္းငယ္မွ်ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမွ်သာ🔔

ဘဝအပူႏွင့္ေသာကမ်ားမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ
ေမတၱာပို႕သလ်က္
ေရးသူအမည္ မေတြ႕ရပါ။
သိသူမ်ား ျပန္လည္ေျပာျပေစလိုပါသည္။

Thursday, April 22, 2021

ကႏၷီကမၼ႒ာန္း ရႈမွတ္နည္း

 ကႏၷီကမၼ႒ာန္း ရႈမွတ္နည္း စာအုပ္ Download ရယူရန္ ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ/ Click here to download