Posts

ဘဝထဲက အမြင်၊ အမြင်ထဲက ဘဝ

အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ

အေကြ႕အေကာက္မ်ား

အမွန္တရားက ဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုးရွိသလဲ

မစၥတာၾကြက္နဲ႔ ေထာင္ေခ်ာက္

အမွားမ်ားနဲ႔လူ

ဒီအေရး ေသြးေအးမေနသင့္ၿပီ ...

အေခၚအေ၀ၚ အခ်ိဳအခါး