အဘိဓမၼာသင္တန္း စၿပီ


ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဖရန္႔ဖြတ္ၿမိဳ႕၊ ဓမၼဒူတျမန္မာေက်ာင္း၊
အဘိဓမၼာသင္တန္းကို သင္တန္းသား ၁ဝ ဦးျဖင့္
စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မသိမၾကားလိုက္မိသူမ်ားလည္း
အေၾကာင္းၾကားၿပီး တက္ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ပညာပါရမီအက်ိဳးငွါ ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

ျမန္မာမ်ားအတြက္ အဘိဓမၼာသင္တန္းအျပင္၊ သုတၱန္သင္တန္း စသည္တို႔ကိုလည္း စီစဥ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သင္တန္းက်င္းပေပးႏိုင္ေအာင္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ ...
အရွင္ကုသလသာမိ (အတည္မဲ့)
၂ဝ၊ ဝ၇၊ ၂ဝ၁၄

Comments