ဓမၼိကာရာမျမန္မာေက်ာင္း ေဆးေရာင္စံု ျခယ္သပြဲ (မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုအခ်ိဳ႕)Comments