Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Thursday, June 3, 2010

ျဖည့္ေတြး၊ ျဖည့္ျမင္၊ ျဖည့္ေျပာ (နိဂံုးပိုင္း)ထိုအခါ သႏၶာနသူေဌးသည္ အေျခအေနကို ရိပ္စားမိၿပီး “ဆရာၾကီး နိေျဂာဓ….ျမတ္စြာဘုရားကို မ်က္စိမျမင္ေသာ ႏြားကန္းမတစ္ေကာင္လို စားက်က္ျပင္ပေရာက္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆို၊ (အရွက္ကဲြၿပီး လူေတာမတိုးရဲေအာင္ လုပ္ျပမယ္ဆို)။ ျပႆနာတစ္ခုတည္းျဖင့္ ကၽြမ္းျပန္ေအာင္ လုပ္ပစ္မယ္ဆို၊ အခု လုပ္လိုက္ေလ”ဟု မခံခ်င္ေအာင္ ဆိုလိုက္သည္။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက “နိေျဂာဓ…သူေဌးေျပာသလို သင္ေျပာခဲ့သလား”ဟု ေမးေသာအခါ “မသိနားမလည္လို႔ ေျပာမိပါတယ္”ဟု ေျဖခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္လည္း “အရွင္ေဂါတမ…ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္ကို အျပစ္လို႔ သိပါၿပီ၊ မသိလို႔ ေျပာမိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ခြင့္လႊတ္ပါ”ဟု ေလွ်ာက္ထားလိုက္သည္။ “အင္း……..နိေျဂာဓ….အျပစ္ကို အျပစ္လို႔ သိတာဟာ ၾကီးပြားေၾကာင္းပါပဲ၊ သင္ မသိလို႔ ေျပာမိတာကို ငါ ခြင့္လႊတ္ပါတယ္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားက ခြင့္လႊတ္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။


“နိေျဂာဓ….႐ိုး႐ိုးသားသားနဲ႔ ငါေဟာတဲ့တရားကို က်င့္ၾကံလွ်င္ ခုႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ တရားထူးကို ရႏိုင္တယ္။ အဲဒီထက္ ပိုၾကိဳးစားႏိုင္ရင္ ေျခာက္ႏွစ္……………..(အစဥ္အတိုင္း ေလွ်ာ့)…………….တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ……………. ခုႏွစ္ရက္အတြင္းမွာပဲ တရားထူးကို ရႏိုင္ေပလိမ့္မယ္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။

အထက္ပါ စကားရပ္သည္ ေခတ္စကားအရ ေျပာရလွ်င္ “ဆြယ္သည္”ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ “ဆြယ္တယ္” “ဆဲြေဆာင္တယ္” “ျမွဴဆြယ္တယ္” “ျဖားေယာင္းတယ္”ဟူေသာ စကားမ်ားမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ မေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္ အရင္းခံေသာ ေနရာတြင္ သံုးေလ့ရွိသည္။

ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ျဖစ္ေစလို၍ သို႔မဟုတ္ မေကာင္းေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္ေစလို၍ စိတ္ထားေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ဓာတ္၊ ဘ၀အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးလွ်င္ကား “ဆြယ္”ဟူေသာ စကားကို သံုးေလ့သံုးထ မရွိေပ။ ပဲ့ျပင္ေပးသည္ဟုသာ သံုးေလ့ရွိသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သို႔မဟုတ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ စကားေတာ္မ်ားသည္ လူတိုင္းလူတိုင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္အားလံုးကို ေလးစားသည္။ တန္ဖိုးထားသည္။ သူတစ္ပါး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူသားအခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ အသိအမွတ္ျပဳေသာေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဟန္႔တားျခင္း မရွိ။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ အသိအျမင္ ဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္သာ မိမိ၀ါဒကို တင္ျပေလ့ရွိၾကသည္။ ဤသုတ္ကို ဤေနရာတြင္သာ ရပ္တန္႔လိုက္ပါက “ျမတ္စြာဘုရားက ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကိုယ့္တရားကို အေကာင္းေျပာၿပီး ပရိသတ္ကို ဆြယ္သြားတာပဲ”ဟု ေျပာေကာင္းေျပာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈေသာအခါမွ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေလးစားဖြယ္ စိတ္ဓာတ္ကို ေတြ႕ျမင္လိုက္ရေလသည္။ ဤစကား၀ိုင္းတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အသာစီး ရေနၿပီျဖစ္၍ နိေျဂာဓႏွင့္ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး ႏွိပ္ကြပ္၍ ရႏုိင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရရွိလာေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးမခ်ခဲ့။ လူသား၏ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ကိုသာ တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “ငါ့ထံမွာ တရားလာက်င့္ရင္ သင္တို႔အေနနဲ႔ ခုႏွစ္ရက္အတြင္းမွာေတာင္ တရားထူးရႏိုင္တယ္”ဟု ဆိုလိုက္ေသာအခါ ပရိသတ္ထဲမွ အခ်ိဳ႕က ျမတ္စြာဘုရားကို “ရွင္ေဂါတမေတာ့ ဆြယ္ေနၿပီ”ဟု ေျပာလိုက္ေကာင္းေျပာလိုက္ဟန္ရွိသည္။ သို႔မဟုတ္ သူတစ္ပါး ေျပာႏိုင္လာေသာစကားကို ျမတ္စြာဘုရားအေနျဖင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္လိုေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါ စကားကို ဆက္လက္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။

“ပရိဗိုဇ္တို႔…..ငါ ဒီလို ေျပာလိုက္ေတာ့ သင္တို႔စိတ္ထဲမွာ - ေဂါတမေတာ့ ငါတို႔ကို သူ႕တပည့္ျဖစ္ေအာင္ ဆြယ္ေနၿပီ - လို႔ ထင္ေကာင္းထင္ေနမယ္။ အဲဒီလို စိတ္ထားနဲ႔ ငါေျပာတာ မဟုတ္ဘူး ပရိဗိုဇ္တို႔….။ သင္တို႔အေနနဲ႔ ငါ့ကို ဆရာလို႔ သတ္မွတ္စရာ မလိုဘူး၊ သင္တို႔ရဲ႕ လက္ရွိဆရာကို ဆရာအျဖစ္နဲ႔ ဆက္ကိုးကြယ္ၾကပါ”

“ေနာက္ၿပီး အခ်ိဳ႕က - ေဂါတမေတာ့ ငါတို႔ရဲ႕ က်မ္းစာေတြကို ေပ်ာက္ပ်က္ေစၿပီး သူ႕က်မ္းေတြကို လက္ခံခိုင္းေနတယ္ -လို႔ ထင္ေနၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို စိတ္ထားနဲ႔ ငါေျပာတာ မဟုတ္ဘူး ပရိဗိုဇ္တို႔….။ သင္တို႔အေနနဲ႔ သင္တို႔က်မ္းစာကိုပဲ ဆက္လက္ကိုင္စြဲ ထားၾကပါ”

“ေနာက္ၿပီး အခ်ိဳ႕က - ေဂါတမေတာ့ ငါတို႔က်င့္စဥ္ေတြကို ပယ္စြန္႔ၿပီး သူ႕က်င့္စဥ္ေတြကို က်င့္ခိုင္းေနတယ္ - လို႔ ထင္ေကာင္းထင္ၾကမယ္။ အဲဒီလို စိတ္ထားနဲ႔ ငါေျပာတာ မဟုတ္ဘူး ပရိဗိုဇ္တို႔….။ သင္တို႔အေနနဲ႔ သင္တို႔ရဲ႕ က်င့္စဥ္အတိုင္းပဲ ဆက္က်င့္ႏိုင္ပါတယ္”

“ေနာက္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကလည္း - ေဂါတမဟာ ငါတို႔ရဲ႕ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကို ရပ္တန္႔ေအာင္ လုပ္ေနတယ္ - လို႔ ထင္ေကာင္းထင္ၾကမယ္။ အဲဒီလို စိတ္ထားနဲ႔ ငါေျပာတာ မဟုတ္ဘူး ပရိဗိုဇ္တို႔….။ သင္တို႔အေနနဲ႔ သင္တို႔အကုသိုလ္အလုပ္ေတြကို သင္တို႔သေဘာအတုိင္းပဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါတယ္”

“ေနာက္ၿပီး အခ်ိဳ႕က - ေဂါတမဟာ ငါတို႔ ကုသိုလ္တရားေတြကို ဆက္မလုပ္ေစခ်င္ဘူး -လို႔ ထင္ေကာင္းထင္ေနၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို စိတ္ထားနဲ႔ ငါေျပာတာ မဟုတ္ဘူး ပရိဗိုဇ္တို႔….။ သင္တို႔အေနနဲ႔ သင္တို႔ ကုသိုလ္တရားကိုပဲ ဆက္လုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္”

“ပရိဗိုဇ္တို႔……ငါ့မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္က တစ္ခုတည္းရယ္ပါ။ အဲဒါကေတာ့ သံသရာမွာ ဆင္းရဲမ်ိဳးစံုကို ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြဆိုတာ ရွိတယ္၊ အဲဒီအကုသိုလ္ေတြကို ပယ္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကေစခ်င္တယ္။ စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္တဲ့ ကိေလသာဆိုတဲ့ အေစးေတြဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီကိေလသာေတြကို အၾကြင္းအက်န္မရွိေအာင္ အားထုတ္ေစခ်င္တယ္။ စိတ္ကို ျဖဴစင္ေစတတ္တဲ့တရားေတြကို က်င့္လို႔ရွိရင္ တရားထူးဆိုတာ ဘယ္နည္းနဲ႔မဆို ရႏိုင္ပါတယ္”
ဟု မိန္႔ေတာ္မူလိုက္သည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ စကားဆံုးေသာအခါ ထံုးစံအတိုင္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ စကားကို သေဘာက်ၿပီး ရဟန္း၀တ္သူ၀တ္၊ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သူျဖစ္၊ ေသာတာပန္တည္သူတည္၊ စေသာ ျဖစ္ေနက်အျဖစ္အပ်က္မ်ား ပါ၀င္ေလမလားဟု ဆက္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ပရိဗိုဇ္ေတြထဲမွာ မည္သူမွ် ထိုကဲ့သို႔ မျဖစ္ၾကသည္ကို အံ့ၾသစြာ ေတြ႕ရွိလိုက္ရသည္။ ပရိဗိုဇ္အားလံုးကို ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ မ်က္ႏွာကို ေအာက္သို႔ ငံု႔ထားၿပီး တိတ္ဆိတ္ၿငိဳးငယ္စြာ ထိုင္ေနၾကေလသည္။ မည္သူမွ် စကားတစ္ခြန္း မဆိုၾကဘဲ ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ၾကေလသည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္လည္း ထိုအျခင္းအရာကို ေတြ႕ေသာအခါ “ယုတ္ညံ့တဲ့စိတ္ထားေတြနဲ႔ ထံုမႊမ္းထားတဲ့ အလကား အသံုးမက်တဲ့ ပရိဗိုဇ္ေတြ၊ ဘုရားသာသနာမွာ တရားက်င့္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ ခုႏွစ္ရက္နဲ႔ တရားရႏိုင္ပါ့မလဲ - ဆိုတဲ့ အေတြးေလးေတာင္ မျဖစ္ၾကဘူး”ဟု စိတ္ထဲမွာ ေျပာဆိုၿပီး ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္သို႔ ၾကြသြားခဲ့ေလသည္။

နိေျဂာဓႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔၏ ဒိုင္ယာေလာ့က အထက္ပါအတိုင္း ၿပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစကား၀ိုင္းက ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေအးျမေသာပံုရိပ္၊ သႏၶာနသူေဌး၏ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေနေသာ ပံုရိပ္ႏွင့္ ရွက္စႏိုးျဖင့္ ေခါင္းငံုတိတ္ဆိတ္ေနရေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ ပံုရိပ္မ်ားမွာ ေခါင္းထဲတြင္ စဲြထင္က်န္ရစ္ေနေသးသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားလံုးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္အသြားအလာ၊ အတိမ္အနက္မ်ားမွာ ႏွလံုးသားတြင္ လြန္းထိုးေနၾကၿပီး ပေဟဠိတစ္ပုဒ္လို ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀ိပႆနာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း ေျပးျမင္လိုက္သည္။ ၀ိပႆနာဆိုေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼအဆီအႏွစ္ကို က်င့္ေနၾကပါလွ်က္ “ဟိုနည္းက မွားတယ္၊ ဒီနည္းက မွန္တယ္”လုပ္ၿပီး ဖိုက္တင္ ခ်ေနၾကသည္မွာ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလြန္းေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မဟာစည္နည္း၊ မိုးကုတ္နည္း၊ ဖားေအာက္နည္း၊ ကႏၷီနည္း (ေျမဇင္းနည္း)၊ စြန္းလြန္းနည္း…..စသည္ျဖင့္ ထင္ရွားေသာ နည္းမ်ားရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ တစ္နည္းကိုတစ္နည္း အထင္အျမင္ေသးၾကသည္။ ရႈတ္ခ်ေနၾကသည္။ ပုတ္ခတ္ေနၾကသည္။ ပရိယတ္မသိနားမလည္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ရႈတ္ခ်ပုတ္ခတ္ေနလွ်င္ လူၾကားလို႔ ေကာင္းႏိုင္ပါေသးသည္။ က်မ္းဂန္ႏွံ႔စပ္ၿပီးသူမ်ား အျငင္းပြားေနသည္ကို ၾကည့္ရသည္မွာ ျမင္ကြင္းမေကာင္း။ ဆိုးလွလြန္းသည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဆရာၾကီး ဦးဂိုအင္ကာႏွင့္ မဟာၿမိဳင္ေတာရဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကတို႔ကို ျမင္ေယာင္မိသည္။ ဆရာၾကီးသည္ မည္သည့္ဘာသာ၊ မည္သည့္၀ါဒသမားပင္ ျဖစ္ေစ မိမိတို႔၏ လက္ရွိယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္လမ္းစဥ္ကို မစြန္႔လႊတ္ေစဘဲ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ေစသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးကို ထာ၀ရဘုရားသခင္အား ယံုၾကည္ေစရင္း သမထ၊ ၀ိပႆနာကို အားထုတ္ေစသည္။ အစၥလာဟ္တစ္ဦးကိုလည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေစရင္း သမထ၊ ၀ိပႆနာကို အားထုတ္ေစသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကသည္လည္း သမာဓိရေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္နည္းကိုမွ် ပစ္ပယ္ျခင္းမရွိ၊ မိမိႏွစ္သက္ရာနည္းကို အသံုးျပဳလွ်က္ သူ႕ထံတြင္ ဆက္လက္အားထုတ္ေစသည္။ လမ္းေၾကာင္းမွန္သြားဖို႔သာ သူက ဂ႐ုစိုက္ေပးသည္။ ဥဒုမၺရိကသုတ္ေတာ္က ေပးလိုက္ေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ လမ္းစဥ္၊ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ကိုက္ညီေလစြတကား။ ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းေလစြတကား။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကပင္ “သမာဓိရဖို႔အတြက္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အက်င့္မ်ားသည္ပင္ အေျခခံျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႐ိုးသားေသာစိတ္ထားျဖင့္ ရရွိလာေသာ သမာဓိကို အရင္းတည္ၿပီး ေရွ႕ဆက္လွ်င္ တရားထူး ရႏုိင္သည္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။

သစ္ပင္တစ္ပင္တြင္ အေပၚယံအလႊာကေန အေပြး၊ ၿပီးရင္ အေခါက္၊ အေခါက္ၿပီးရင္ အကာ၊ အကာၿပီးမွ အႏွစ္သာရက တည္ရွိသည္။ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ျမင္၊ ၾကားသိလိုက္ေသာ အေတြးအျမင္၊ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူတစ္ခုသည္ မိမိ လက္ခံထားသည္ႏွင့္ ကဲြျပားေကာင္း ကဲြျပားေနမည္။ ထိုသို႔ ကဲြျပားေနသည္ကို သိရွိနားလည္ၿပီး “ေအာ္….သူ႕အေျခအေနက အေပြးအဆင့္ပဲ ရွိပါလား၊ ငါ အေခါက္အဆင့္အထိ ေရာက္ေအာင္ ကူညီေပးလိုက္မယ္၊ ………………”စသည္ျဖင့္ လူ၏ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ကို မကဲ့ရဲ႕ မ႐ႈတ္ခ်ဘဲ အေကာင္းျမင္စိတ္ထားျဖင့္ ျဖည့္ေတြး၊ ျဖည့္ျမင္၊ ျဖည့္ေျပာဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္သည္။

တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေလးစားစိတ္ထားျဖင့္ ေဖးမပဲ့ျပင္ကူညီကာ ဘ၀ခရီးကို ဆက္လွမ္းၾကလွ်င္ တရားထူးေတြ မရခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာဘ၀တစ္ခုမွာ အေျခတည္မိႏိုင္သည္ဆုိေသာ သေဘာထားေလး ခပ္ေရးေရး ၀င္လာခဲ့သည္ဟု ခံစားေနမိခဲ့သည္။

ၿပီးပါၿပီ

1 comment:

thadarhline said...

လာလည္တဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္
ဘုရား..။ သဒၶါလည္းစာေတြလာဖတ္ပါအံုးမယ္..။
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔စာေပဆက္လက္ေရးသားႏိုင္ပါေစ ဘုရား။
ရိုေသေလးစားလ်က္
သဒၶါ