Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Friday, March 12, 2010

သံုးခ်က္သိမွာ တတိယာ (၇)

ဤအဆင့္တြင္ မ႑လ(သက္ေရာက္ပံု ရပ္၀န္း)သံုးမ်ိဳးႏွင့္ ၾသဓိသံုးမ်ိဳးကိုလည္း သိသင့္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ

၁။ မ႑လ

၂။ အဎၬမ႑လႏွင့္

၃။ မဟာမ႑လ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ၾသဓိသံုးမ်ိဳးမွာ

၁။ ၾသဓိ

၂။ အေႏၲာဓိႏွင့္

၃။ အနေႏၲာဓိ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဥပ႒ာနသံုးမ်ိဳးလံုးသို႔ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ႏိုင္ေသာ ေယာဂီသည္ မ႑လ၊ ၾသဓိ ဘာ၀နာရွင္မည္ပါသည္။ က်န္မ႑လႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ၾသဓိႏွစ္မ်ိဳးကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပံုႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

အဎၬမ႑လ၊ အေႏၲာဓိ႐ႈနည္းႏွင့္ မဟာမ႑လ၊ အနေႏၲာဓိ႐ႈနည္းတို႔ကို ပံုစံတက် ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားအားထုတ္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ စ်ာန္ရပုဂၢိဳလ္တို႔ စ်ာန္၀င္စားလွ်က္ အာကာသေ၀ဟင္ယံမွ ေလယာဥ္ပ်ံစီးေနရသူတို႔ႏွင့္မျခား တရိပ္ရိပ္ ပ်ံသြားေနရသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အလြန္ျမင့္မားလွေသာ သစ္ပင္ၾကီး၏ ေခါင္ဖ်ားမွ တဲြလဲက်ေနေသာ ဒါန္းအျမင့္ၾကီးကို စီးေနရသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း တၿငိမ့္ၿငိမ့္ တသိမ့္သိမ့္ ႐ႈမွတ္၍ အလြန္အဆင္ေျပေနပါလိမ့္မည္။

ဤ႐ႈနည္းမ်ားတြင္လည္း အလ်ားလိုက္ ကန္႔လန္႔႐ႈနည္း၊ ေဒါင္လိုက္ အထက္ေအာက္႐ႈနည္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးတို႔တြင္ နံပါတ္ ၄၄-႐ုပ္ပံုသည္ နိမိတ္ကို အလ်ားလိုက္ ၾကိဳးတန္းၾကီးကဲ့သို႔ထား၍ ႐ႈရပံုကို ျပသထားေလသည္။

႐ႈရပံုကား ထုတ္ေလႏွင့္နိမိတ္အလင္းတန္း ၀ါးလံုးခန္႔တုတ္ေစလွ်က္ ပုခံုးတစ္ဖက္မွ အေတာင္တစ္ရာ၊ တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ အရွည္လႊတ္လိုက္ပါ။ ေနာက္႐ႈိက္ေလႏွင့္က်န္ပုခံုးတစ္ဖက္၏ ဟိုဖက္သို႔ အေတာင္တစ္ရာ၊ တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ အရွည္႐ႈိက္၍ လႊတ္ပါ။ ထုတ္ေလ၊ ႐ႈိက္ေလတို႔ႏွင့္ ႐ွဴး႐ွဴးရွဲရွဲျမန္ျမန္လုပ္၍ ေပးလိုက္၊ ဟိုဖက္သည္ဖက္ နိမိတ္ေၾကာင္းျခင္းဆက္လွ်က္ ဟိုဖက္အလင္းတန္းတစ္ရာ၊ ဒီဖက္တစ္ရာ၊ မိမိကိုယ္ကို အလယ္က ေနရေပမည္။ ႐ႈိက္ေလႏွင့္ ႐ႈိက္၊ နိမိတ္တန္းက အေသ၊ လူအအရွင္ထား၍ ႐ႈမွတ္အားထုတ္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္က ထိုင္လွ်က္၊ ႐ႈိက္ေလႏွင့္ ဟိုဘက္နိမိတ္တန္းအဆံုးေရာက္လိုက္၊ ထုတ္ေလႏွင့္ ဒီဘက္နိမိတ္တန္းအဆံုးေရာက္လိုက္ျဖင့္ ဆက္လက္အားထုတ္ရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္ကိုေဖာက္ၿပီး ၾကိဳးရွည္ရွည္တပ္ၿပီး ခပ္တင္းတင္းထားပါ။ ၿပီးလွ်င္ အ႐ုပ္ကေလးကို ဟိုဘက္ၾကိဳးဆံုးေရာက္ေအာင္ တအား႐ိုက္လိုက္၊ ဟိုဘက္ကေန ဒီဘက္ကို ျပန္႐ိုက္လိုက္ျဖင့္ ဟိုဘက္ၾကိဳးအဆံုး၊ ဒီဘက္ၾကိဳးအဆံုး အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေရြ႕လ်ားေနပါလိမ့္မည္။

ေဒါင္လိုက္႐ႈနည္း

ေဒါင္လိုက္႐ႈနည္းမွာလည္း အလ်ားလိုက္႐ႈနည္းျဖင့္ ကြာဟမႈ မ်ားစြာ မရွိေခ်။ ယခင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နိမိတ္မ်ိဳးကို ငယ္ထိပ္မွ အထက္ အေတာင္တစ္ရာ၊ တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ စသည္ရွည္ေအာင္ မႈတ္ထုတ္လိုက္ရမည္။ တစ္ဖန္ ႐ႈိက္ေလျဖင့္ ေအာက္ အေတာင္တစ္ရာ၊ တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ စသည္ရွည္ေအာင္ ႐ႈိက္၍ ခ်လိုက္ရမည္။ ေရွ႕နည္းအတိုင္း နိမိတ္အေသ၊ လူအရွင္ထားၿပီး ႐ႈမွတ္ရမည္။ ယင္းကဲ့သို႔ က်က်နန အားပါးတရ ႐ႈမွတ္ႏိုင္လွ်င္ စ်ာန္ပ်ံေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ သစ္သား႐ုပ္တစ္႐ုပ္ကို ေအာက္ပိုင္းမွ အထက္ပိုင္းသို႔ တုိးလွ်ိဳေပါက္ အေပါက္တစ္ခုကို ေဖာက္ၿပီး ၾကိဳးတပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အဆိုပါ အ႐ုပ္ကို အထက္႐ိုက္တင္လိုက္၊ ေအာက္ျပန္က်လိုက္ျဖင့္ တက္လိုက္ဆင္းလိုက္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ေဒါင္လိုက္ႏွင့္အလ်ားလုိက္သာ ကြာျခားပါသည္။

မဟာမ႑လ၊ အနေႏၲာဓိ႐ႈနည္းတို႔မွာလည္း ႐ႈမွတ္ရပံုခ်င္း တူၾကပါသည္။ ထူးျခားသည္မွာ နံပါတ္ ၄၄၊ ၄၅ ပံုမ်ားတြင္ကဲ့သို႔ အပိုင္းအျခားမရွိ ဟိုဘက္သည္ဘက္ စၾကာ၀ဠာအဆံုးေရာက္ေအာင္ လႊတ္၍ ႐ႈမွတ္ရပံုသာ ကြာျခားပါသည္။ ေဒါင္လိုက္မွာလည္း ဤနည္းအတိုင္း အထက္ေကာင္းကင္အစ၊ မိမိကိုယ္အလယ္၊ ေအာက္ေကာင္းကင္အဆံုး သံုးခ်က္စီ ႐ႈမွတ္ရပါသည္။ ဤတြင္ သံုးခ်က္သိမွာ တတိယာဟူေသာ သံုးခ်က္သိ ႐ႈနည္းမ်ား ၿပီးပါၿပီ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္....

No comments: