Sunday, January 31, 2010

သံုးခ်က္သိမွာ တတိယာ (၄)


အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႐ုပ္ပံုနံပါတ္ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁-ပံုတို႔သည္ ႐ုပ္ပံုနံပါတ္ ၂၇၊ ၂၈-ပံုတို႔တြင္ ထြက္ေလႏွင့္မႈတ္ထား၊ ခ်ဲ႕ကားထားေသာ တစ္ဘက္နားအျပင္ဘက္ရွိ အလင္းနိမိတ္တံုးၾကီးကို ႐ႈေလ၊ ႐ွိဴက္ေလတို႔ႏွင့္ဆဲြယူလိုက္ၿပီး က်န္နားတစ္ဘက္တြင္ တည္လာပံုကို ျပဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ထုတ္ေသာေလႏွင့္ တစ္ဘက္နား၊ ႐ွိဴက္ေသာေလႏွင့္တစ္ဘက္နားအားျဖင့္ ထုတ္ခ်ည္မႈတ္ခ်ည္ အျပန္အျပန္အလွန္လွန္ တရစပ္ၾကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။ အလင္းနိမိတ္တံုးၾကီးသည္ ေလွမ်ားလြန္းထိုးေျပးသြားေနသကဲ့သို႔ ေျပးခ်ည္ျပန္ခ်ည္ အေရာက္တလက္လက္၊ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ တရိပ္ရိပ္၊ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ကူးသန္းေနပါလိမ့္မည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ပုခံုးအထက္တြင္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ မီးရဲေနေသာသံတံုးၾကီးႏွင့္ ေဆာင့္ေန တိုက္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေရာင္လင္းေသာ တိမ္တိုက္ၾကီး တိမ္လံုးၾကီး အုပ္ဖံုး၍ အုပ္ဖံုး၍သြားေသာ လ၀န္းေန၀န္းၾကီးမ်ားပမာ မိမိ၏ဦးေခါင္းေပၚသို႔ အလင္းတံုးၾကီး အုပ္ဖံုးၿပီး ေပ်ာက္၍ေပ်ာက္၍ ေနရွာေပလိမ့္မည္။ မီးစကို ကန္႔လန္႔အေနအထားျဖင့္ ျမန္ျမန္ရမ္းလွ်င္ မီးတန္းၾကီးတစ္ဆက္တည္း ျမင္ရထင္ရသကဲ့သို႔ နိမိတ္ၾကီး ဆက္လာေပလိမ့္မည္။

အကယ္၍ နိမိတ္တံုးၾကီး လိုသေလာက္ အလင္းကို မရလွ်င္ ေနပူပူတြင္ မွန္ေထာင္ၿပီး ၾကည့္ပါ။ မၾကည့္ရဲေလာက္ေအာင္ေသာအလင္းကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ မ်က္စိကိုမွတ္၍ အဆိုပါ အလင္းမ်ိဳး ငါ၏နိမိတ္လင္းေစရမည္ဟု စိတ္ကမွန္း၍ အားထုတ္ေပးရမည္။ အခ်ိဳ႕ေယာဂီမ်ားသည္ အားထုတ္ရင္းအားထုတ္ရင္း မွိတ္ထားေသာမ်က္စိမွ မ်က္ရည္မ်ား စီးက်လာတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟု ေမးေသာအခါ မိမိအားထုတ္လိုက္ေသာနိမိတ္က မ်က္စိစူးလို႔ပါဟု ေျဖတတ္ၾကသည္။ အဆိုပါနိမိတ္မ်ိဳးကား အတိုင္းထက္အလြန္ လင္းလွေပသည္။
အထက္ပါနည္းအတိုင္း အားထုတ္ေသာအခါ ႐ုပ္ပံုနံပါတ္ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁-ပံုမ်ားအတိုင္း အလင္းနိမိတ္တန္းၾကီး တစ္ဆက္တည္းကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ အစပထမတြင္ ဦးေခါင္းအလယ္၌ ေရးေရးသာျမင္ရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ုပ္ပံုနံပါတ္ ၃၂-အတိုင္း ဦးေခါင္းျပတ္လွ်က္ ပခံုးႏွစ္ဘက္ေပၚတြင္ ဖန္ၾကည္မွန္ၾကည္တံုးၾကီး တင္ထားသကဲ့သို႔ ထင္ျမင္လာေပလိမ့္မည္။

ေနာက္တစ္ဖန္ အလင္းတံုးၾကီးကို ခါးက အထက္ပိုင္း တဲ့တဲ့ခ်ိန္လွ်က္ တစ္ဖန္ထုတ္ေလ၊ ႐ွဴေလတို႔ႏွင့္ ဆဲြျပန္တြန္းျပန္သျဖင့္ အထက္တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း နိမိတ္ဆက္မိေသာအခါ တင္ပလႅင္ေခြအျပတ္ၾကီးသာ ကန္ေတာ့လွ်က္ ထိုတင္ပလႅင္ေခြ၏အထက္တြင္ ဖန္တံုးၾကီးတင္ထားသကဲ့သို႔ ႐ုပ္ပံုနံပါတ္ ၃၃-အတိုင္း ျမင္လာေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေနာက္ က်န္အျပတ္ၾကီးကို ဆက္လက္တိုက္ဖ်က္ပါက နံပါတ္ ၃၄-တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း တစ္ကိုယ္လံုးေပ်ာက္လွ်က္ အလင္းတံုးၾကီးသာ က်န္ေနေပေတာ့မည္။ ဤကား ၀ိပႆနာသို႔ ဆက္လက္႐ႈမွတ္ပြားမ်ားလိုေသာ ေယာဂီမ်ားအတြက္ အလြန္အက်ိဳးမ်ားေသာ နိမိတ္စားနည္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းကို အဇၥ်တၱံ ၀ါ ဗဟိဒၶါ ၀ါ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဟူေသာပါဠိေတာ္အရ ဗဟိဒၶသံုးခ်က္႐ႈနည္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဇၥ်တၱသံုးခ်က္႐ႈနည္းမွာ ေနာက္တြင္ ထင္ရွားပါလိမ့္မည္။

No comments: