Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Tuesday, June 9, 2009

ကူဋဒႏၲသုတ္ေတာ္အား ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (ျမတ္ဗုဒၶ၏ တုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္ေရး)

(နိဂံုး)
ကူဋဒႏၲသုတ္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္ေရးဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ စာတမ္းမွာ ၿပီးဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ေလၿပီ။ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ တစ္ခုခု က်န္ခဲ့လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဤစာတမ္းကို ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္အစစ္အမွန္မ်ားကို ေ၀ငွလိုျခင္း၊ တရားေတာ္မ်ားကို ဖတ္ရႈရင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားခ်က္အေတြးစမ်ားကို မွ်ေ၀လိုျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ စာတမ္းငယ္အသြင္ ဖန္တီးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

စာေရးသူသည္ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶအယူအဆမ်ား ႏွီးႏြယ္ေနပံု၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကဲြလြဲမႈမ်ားရွိေနေစကာမူ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားခ်က္မ်ားမွာ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါတို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရ စီမံပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ လက္ရွိကမၻာမွာ ေရပန္းစားေနေသာ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ထင္ဟပ္၍ ရႏိုင္စရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ ကူဋဒႏၲပုဏၰားသည္ သတၱ၀ါမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ၿပီး အလွဴၾကီးေပးလွဴဖို႔ ဆႏၵျဖစ္ခဲ့၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့၏။ ဗုဒၶျမတ္စြာက မဟာ၀ိဇိတမင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ အျမတ္ဆံုးအလွဴေပးျခင္းအထိ လမ္းညႊန္ေဟာၾကားခဲ့သည္။ မဟာ၀ိဇိတမင္းက အလွဴၾကီးေပးလိုသည္ဟု ဆိုေသာအခါ သူ၏ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားက တိုင္းျပည္မွာ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ရွိေနလွ်င္ အလွဴမေပးသင့္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့၏။ ဆူပူမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာျပ၏။ ဆူပူရျခင္းမွာ စား၀တ္ေနေရးမျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ေအာင္ ဘုရင္က ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့၏။

နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့၍ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ စီးပြားဥစၥာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ရ၏။ ျပည္သူမ်ားမွာ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္သျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္ခ်မ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကရ၏။ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ မေျဖရွင္းဘဲ လက္နက္အားကိုး၊ အာဏာအားကိုးျဖင့္ ဆူပူရေကာင္းလားဟု အၾကမ္းဖက္ေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့လွ်င္ ဤအေျခအေနမ်ဳိးကို ရႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
ျပည္သူအမ်ား စီးပြားေရးေျပလည္ၾက၍ စိတ္ခ်မ္းသာျဖစ္ၾကေသာအခါ မဟာ၀ိဇိတမင္းက အလွဴၾကီးပူေဇာ္လိုေၾကာင္း၊ မည္သို႔မည္ပံု လွဴဒါန္းရမည္ကို ညြန္ၾကားပါမည့္အေၾကာင္း ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားအား ဆိုခဲ့၏။ ပုေရာဟိတ္က ၿမိဳ႕စားနယ္စားမ်ားႏွင့္ သူေဌးသူၾကြယ္တို႔ကို တိုင္ပင္ဖို႔ အၾကံျပဳ၏။


ဤအခန္းက အာဏာရွိတိုင္း `ငါတေကာ မေကာမိေစဖို႔´ ညႊန္ၾကားသည္ဟု ယူဆမိသည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားဟူ၍ ရွိစၿမဲျဖစ္၏။ ေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္က `ငါေခါင္းေဆာင္ပဲ´ဟူေသာ စိတ္ထားျဖင့္ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းမႈ မျပဳဘဲ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏွင့္ ေ၀းကြာတတ္သည္ကို မီးေမာင္းထုိးျပလွ်က္ရွိ၏။ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းမႈမျပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေရရွည္တည္ၿမဲလိမ့္မည္မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာေသာ နိယာမတစ္ခုျဖစ္၏။

အလွဴအတန္းျပဳရာတြင္ လာေရာက္အလွဴခံသူမ်ားမွာ လူတန္းစားေပါင္းစံု၊ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု၊ အယူ၀ါဒေပါင္းစံုမွ လာေရာက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္က်င့္သိကၡာရွိသူ၊ ကိုယ္က်င့္တရားမရွိသူ..စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏုိင္ေပသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ ကိုယ့္က်င့္သိကၡာရွိေသာ အလွဴခံမ်ားကိုသာ အာရံုျပဳၿပီး လွဴဒါန္းဖို႔ ညြန္ၾကားထားသည္မွာ မွတ္သားဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာက အလွဴအတန္းအဆင့္ဆင့္ ျမင့္ျမတ္ပံုတို႔ကို အစီအစဥ္က်က် ေဟာျပထားသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ အင္မတန္ သတိထားသင့္ေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစဥ္မ်ားအနက္မွ အဓိကမွတ္သင့္ေသာ အခ်က္တို႔ကို အနည္းငယ္ ျပန္တင္ျပလိုပါသည္။ အလွဴပစၥည္းမ်ားကို မိုးလံုးျပည့္လွဴဒါန္းျခင္းထက္ အမ်ားသူရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ျခင္းက အလုပ္လည္းနည္းၿပီး အက်ိဳးၾကီး၏။ ရတနာသံုးပါးကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် နဖူးပြန္းေအာင္ ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနလွ်င္လည္း ငါးပါးသီလမွ မလံုၿခံဳလွ်င္ အက်ိဳးမၾကီးႏိုင္။ အထက္ပါ အလုပ္မ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ အားထုတ္ႏုိင္သည္ဆိုေသာ္လည္း သမထ၊ ၀ိပႆနာမွ အားမထုတ္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပန္းတုိင္ သို႔မဟုတ္ အႏွစ္သာရကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူ။ ေနာက္ဆံုး ဗုဒၶ၀ါဒ၏ အျမင့္ျမတ္ဆံုး အႏွစ္သာရမွာ မဂ္၊ ဖိုလ္နိဗၺာန္ရရွိျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဤကူဋဒႏၲသုတ္ေတာ္မွာ ေလာကအေရးၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈမွသည္ အဆံုးနိဗၺာန္ေရာက္သည္အထိ မီးေမာင္းထုိးျပထားေသာ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႔အေနျဖင့္ ဂရုတစိုက္ ေလ့လာဖတ္ရႈသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
ျမတ္ဗုဒၶ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ရွင္သန္ႏိုင္ခြင့္ရၾကပါေစ၊ ေလာကီအေရး ၾကီးပြားတိုးတက္မႈမွသည္ အျမတ္ဆံုးနိဗၺာန္သို႔ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေခၽြလိုက္ပါသည္။

ၿပီးပါၿပီ။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

1 comment:

မဆုမြန္ said...

အလြန္တန္ဖိုးရွိတဲ့ပို႕စ္ေလးပါ
အာဏာကိုင္ေတြေရာ အတိုက္အခံေတြပါ ဖတ္သင့္ပါတယ္..