Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Friday, December 16, 2011

မွားၿပီးရင္း မမွားသင့္ေတာ့ပါ…


ေလာကတြင္ ဘုရားပြင့္လာျခင္းသည္ ေလာကေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ပြင့္ေတာ္မူလာျခင္း ျဖစ္သည္၊ ေကာင္းက်ိဳးဆိုသည္မွ လူ႕ေလာကတစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္..စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုးကိုေဆာင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္သည္၊ ေနရာတစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္သလို ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းအတြက္လည္း မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ ဘုရားစကားကို အကိုးအကားျပဳ၍ ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ပင္ ဘုရား၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက အလြန္ပင္ေသးငယ္၍ စာမဖြဲ႔ေလာက္ေခ်..

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ဗုဒ္ဓဘာသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္၊ တစ္ဆက္တည္းတြင္လည္း ဗုဒ္ဓအဆံုးအမ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္၊ ဗုဒ္ဓက အရာရာတြင္ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေမတၱာတရား၊ ကရုဏာတရား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားၾကဖို႔ဆံုးမထားေသာ္ျငား ထိုစရိုက္လကၡဏာမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ မရွိထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ေတာင္ၿမိဳ႕ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ဗုဒ္ဓဘာသာေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ေနရတာ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာလူမ်ိဳးေၾကာင့္သာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ေအာက္က် ေနာက္က်ျဖစ္ရေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာပင္ မိန္႔မွာထားခဲ့သည္၊ ဆိုရလွ်င္ ဗုဒ္ဓဘာသာတည္းဟူေသာ ေရႊတံုးေရႊခဲႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ ခ်ီးတြင္းထဲသို႔ က်ေရာက္ေန၍ မစင္အလူးခံေနရ သည့္သေဘာ...ထို႔ျပင္ အေနာ္ရထာဘုရင္က သထံုမႏုဟာမင္းထံ သံတမန္မ်ား ေစလႊတ္၍ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား အပင့္ခိုင္းလိုက္ေသာအခါ မႏုဟာမင္းက ``မင္းတို႔လူရိုင္းေတြနဲ႔ ပိဋကတ္တူသလား..တန္သလား``ဆိုၿပီး တမန္မ်ားကို ႏွင္လႊတ္သည္ဟုလည္း မွတ္သားရဖူးသည္၊ မႏုဟာမင္း အမွန္တကယ္ေျပာမေျပာဆိုသည္ကို မသိႏိုင္ေသာ္ျငား ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ စိတ္ဓာတ္တို႔သည္ကား အမွန္ပင္ လူရိုင္းအဆင့္ထက္ မပိုလာေသး..

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္မရွိဟု ဆိုသည္၊ အေတာ္ပင္ စဥ္းစားစရာေကာင္းေသာ တားျမစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္၊ စဥ္းစားစရာေကာင္းသည္ဆိုသည္မွာလည္း ရဟန္းေတာ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုခ်င္သည္၊ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ရဟုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ကို မည္သို႔ဆြဲထုတ္၍ မည္ကဲ့သို႔ လက္ဆုတ္လက္ ကိုင္ျပမည္နည္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးကိစၥမွန္သမွ် ႏိုင္ငံေရးဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ လႊတ္ကင္း ႏိုင္သည္ဟူ၍ရွိႏိုင္မည္ေလာ့ဆိုရလွ်င္ ဘာသာေရးသည္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးကိစၥတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္၊ ထို႔ျပင္ ဘာသာေရးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတိုင္းအထြတ္အျမတ္ထားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊

ႏိုင္ငံေရးမေကာင္းလွ်င္ ဘာသာေရးသည္လည္း တည္တံ့၍ မေနႏိုင္ပံုကို သာသနာ႔သမိုင္းအစဥ္အဆက္က သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံေကာင္းစားရန္အတြက္ ထုိႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္ (သို႔မဟုတ္) အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းဖို႔လိုအပ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗုဒ္ဓဘာသာႏိႈက္ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးဆုိ သည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္၊ ထို႔ျပင္ ဇာတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မင္းမ်ား အသံုးမက်၍ ႏိုင္ငံပ်က္စီးရပံုမ်ားမင္းေကာင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ စည္ပင္၀ေျပာ၍ ျပည္သူအမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာရပံုမ်ားမွစ၍ ေ၀သာလီျပည္ လိစၦ၀ီမင္းမ်ားကို အဇာတသတတ္မင္း မေအာင္ႏိုင္ျခင္းအဆံုးအထိ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာထားခ်က္မ်ား အထင္အရွား ပင္ ရွိေနပါသည္၊ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားက ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းကို ေဟာေျပာလမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ လမ္းမွားေနသည္မ်ားကို ေ၀ဘန္ေထာက္ျပ၍ တည့္မတ္ေပးျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လက္မခံႏိုင္ရသနည္း ထိုကဲ့သို႔ေဟာေျပာေသာ ရဟန္းေတာ္သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ မည္သည့္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မိပါသနည္း..ထိုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အကိုးကြယ္ခံ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ဘာသာေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဟာေျပာ ညႊန္ျပျခင္းမ်ိဳးကိုေသာ္မွ လက္မခံႏိုင္လွ်င္ ထိုႏိုင္ငံအတြက္ ဘာသာေရးဆိုသည္မွာလည္း လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်ထို႔ေၾကာင့္ အေသအခ်ာ စဥ္းစားၾကေစလိုပါသည္၊

ထို႔ျပင္ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည္က ပရဟိတဘာသာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္၊ စြန္႔လႊတ္မႈ..အနစ္နာခံမႈမ်ားကို ေဇာင္း ေပးသည္၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ကလည္း စင္စစ္အားျဖင့္ သူတစ္ပါးအက်ိးအတြက္ ကိုယ့္ကိုအနစ္နာခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္၊ တကယ္အနစ္နာမခံႏုိင္လွ်င္ တကယ့္ႏိုင္ငံေရးကိုလုပ္၍မရ.. စိတ္ထားအ လြန္မြန္ျမတ္ေသာ သူမ်ားသည္သာလွ်င္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ေသာႏိုင္ငံေရးစစ္စစ္ကို လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖို႔ ႏိုင္ငံေကာင္းစားဖို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူသားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ကဲ့သို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး၊ သမၼတရာထူးမ်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုး၍လည္းမရ..လစာရိကၡာလည္း ေမွ်ာ္လင့္၍မရ.. ေမွ်ာ္လင့္၍လည္း မည္သူမွ် မလုပ္.. ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္သာ ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးကို တတ္စြမ္းသည့္ဘက္က သည္ပိုးျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာဆိုႏိုင္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားရန္ ေစတနာ၊ကရုဏာေရွ႕ထား၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဗုဒ္ဓ၏ လမ္းစဥ္မွ ေသြဖည္သည္ဟူ၍ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး အစြန္းမေရာက္သင့္ေပ..

ယေန႔သတင္းမ်ားတြင္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကို လူ၀တ္လဲရန္အတြက္ သံဃာ့နာယကဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက စီစဥ္ေနသည္ဟု ၾကားသိရ၍ အလြန္ပင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရပါသည္၊ ယခုလိုမ်ိဳး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲေနသည့္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္အတြက္ ျပည္သူျပည္ သားအားလံုးက မဂၤလာယူေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤသတင္းသည္ နတ္သုဒ္ဓာထဲ မစင္တစ္စက္က် သကဲ့သို႔ပင္ စက္ဆုပ္စရာလည္းေကာင္းလွသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ အေတြးကို ေနာက္ျပန္ေရာက္သြားေစႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ရပ္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ေခတ္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာမည္ဟု မည္သူမွ် ေမွ်ာ္လင့္မထားၾက.. ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အတိတ္တြင္ က်န္ခဲ့ၿပီဟု မရဲတရဲေတြးေနရေသးသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျဖစ္လည္းမျဖစ္သင့္ေတာ့ပါထို႔ျပင္ ယခင္အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို ခက္ခက္ခဲခဲ ရယူေနရသည့္ အစိုးရသစ္အတြက္လည္း အေျခတည္ခါစျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈတို႔သည္ ရုတ္ျခည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္အားတက္ၾကြမႈမ်ားကို ယခုလိုေခတ္ေဟာင္းလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ မရိုက္ခ်ိဳးသင့္ပါ..။

သံဃာ့နာယကဆရာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခုလုပ္ရပ္ထက္ အေရးႀကီးေသာအရာမ်ား ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္ကို သတိထားေစလိုပါသည္၊ သာသနာ႔သမိုင္းတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ တရားေဟာ၍ သာသနာပ်က္သြားသည္ဟု တပည့္ေတာ္မ်ား မၾကားစဖူးပါ..၊ ယခုေရႊည၀ါဆရာေတာ္၏ တရားေၾကာင့္လည္း ျပည္သူအမ်ား လမ္းမွားမေရာက္ႏုိင္ပါ..၊ လမ္းမွန္ကိုသာ ညႊန္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ သာသနာကိုလည္း အၾကည္ညိဳမပ်က္ႏိုင္ပါ..၊ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ကား ျပည္သူျပည္သားမ်ားၾကားတြင္ အကုသိုလ္ပြားႏိုင္ပါသည္၊ ထို႔ျပင္ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို စြပ္စြဲျခင္းေဘး၊ သူတစ္ပါးတို႔က ကိုယ့္ကို စြပ္စြဲလာမည့္ ေဘးမ်ားကိုလည္း သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္၊ ဆရာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုလုပ္ရပ္အတြက္ မိမိကိုယ္မိမိ လိပ္ျပာသန္႔သည္ဆိုလွ်င္ပင္ ျပည္သူအမ်ားက ဆရာေတာ္မ်ား၏ လုပ္ရပ္အတြက္ ႏွာေခါင္းရႈံ႕ေနၾကၿပီ ဆိုသည္ကို အင္တာနက္သံုးတတ္ေသာ တပည့္တပန္းမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာအဖြင့္ခိုင္း၍ ရႈစားေစလိုပါသည္၊ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ သံဃာကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုဆိုလွ်င္ သံဃာထု၏ အသံကိုလည္း နားေထာင္သင့္ပါသည္၊ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းက က်ဆင္းသြားေသာ သံဃာ့နာယက၏ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို ယခုလို ငါတေကာ ေကာသည့္လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ထပ္ဆင့္က်ဆင္းေအာင္ မလုပ္သင့္ေတာ့ပါသံဃာကို ညွဥ္းဆဲျခင္းကို ဘုရားမႀကိဳက္မွန္း ဆရာေတာ္မ်ားလည္း အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ယခုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ သံဃာေတာ္မ်ား အလြန္စိတ္ဆင္းရဲေနၾကရပါသည္၊ ေမတၱာတရား ထားေစလိုပါသည္၊ တႀကိမ္တစ္ခါ ေလာက္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ သံဃာဖက္က ရပ္တည္ေပးေစလိုပါသည္၊

အထူးအားျဖင့္ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ကို အထူးပန္ၾကားလိုပါသည္၊ ဆရာေတာ္၏ ပညာဂုဏ္၊ အာစာရဂုဏ္မ်ားကို သံဃာအမ်ားက ေလးစားသမႈျပဳၾကပါသည္၊ အထူးအားျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ သမာသမတ္က်မႈကို သံဃာမ်ားက အထူးေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္၊ ယခုကိစၥသည္ ဆရာေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဆရာေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးေရြးျခယ္မႈ ကို အထူးေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း..

ရွင္သံသုဒ္ဓိ

၁၂-၁၅-၂၀၁၁

No comments: