Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Monday, November 16, 2009

အာနာပါနသ႐ုပ္ျပဋီကာကႏၷီနည္းျဖင့္ သမထအားထုတ္ပံုအေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားသူ အေတာ္မ်ားေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသူတို႔အတြက္ ယခု တင္ျပလတံ့ေသာ အာနာပါနသ႐ုပ္ျပဋီကာ စာအုပ္သည္ အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူ ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္။ မိမိဘက္က အားထုတ္ဖို႔ရန္သာ ရွိပါသည္။ အာနာပါနသ႐ုပ္ျပဋီကာစာအုပ္သည္ ေရွးအသံုးအႏႈန္းေရးဟန္တို႔ျဖင့္ ေရးသားထားသည္ျဖစ္ရာ ယေန႔ေခတ္ လူတို႔အတြက္ ဖတ္ရႈရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤစာအုပ္ကို တင္ျပရာတြင္ မူရင္းသတ္ပံုအတိုင္း မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္၍ ေရးသားတင္ျပေပးသြားမည္။

အမွားအယြင္းမ်ားရွိပါက မူလစာအုပ္ေရးသားသူ၏ အျပစ္မဟုတ္ဘဲ ျပင္ဆင္ေရးသားသူ မိမိ၏ အမွားသာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ပါ က်င့္နည္းမ်ားကို ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ေလ့လာအားထုတ္လွ်င္ သမထအဆင့္တြင္ အေတာ္ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤစာအုပ္ကို တစ္ပါတ္လွ်င္ တစ္ခန္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခန္း တင္ျပသြားႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါမည္။ တစ္ၾကိမ္တည္းဆက္တိုက္တင္လိုက္လွ်င္ အၿမဲလိုက္ဖတ္ဖို႔ အားထုတ္ဖို႔ မလြယ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။


နိဒါန္း
(အထူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်းဇူးရွင္ ကႏၷီၿမိဳ႕၊ ေရႊသိမ္ေတာ္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ အာနာပါနသမထယာနိက၀ိပႆနာ ရႈနည္းမ်ားသည္ မၾကံဳစဖူး အလြန္ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေပသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ဖူးမွသာ သိရွိႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ေရးထုတ္မျပသင့္ေသာ္လည္း ဓမၼမိတ္ေဆြၾကီးမ်ား အမွန္တကယ္ အက်ိဳးမ်ားေစလိုေသာ စိတ္ထားႏွင့္ မလဲႊသာ မေရွာင္သာ မ်က္စိမွတ္ကာ ေရးသားတင္ျပရေပေတာ့မည္။ သင္သည္ ကမၼ႒ာန္းတရားအားထုတ္သူ သူေတာ္ေကာင္းၾကီး ျဖစ္ေနႏုိင္၏။ သို႔ေသာ္ အပါယ္ေလးပါး က်ေရာက္ႏုိင္ေသာ အထုတ္ၾကီးမ်ားကို သိမ္းပိုက္ထားမိလွ်က္သာ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္သည္။ ပါရမီမရင့္သန္ေသး၍ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္မရေသးလွ်င္ အပါယ္ေလးပါး အေမြမျပတ္ႏုိင္ေသးေခ်။ ေသခါနီးကာလတြင္ မဂ္၊ ဖိုလ္ကို အာ႐ံုမျပဳႏိုင္ပါက ကံ၊ ကမၼနိမိတ္၊ ဂတိနိမိတ္မ်ား၊ အတိတ္၊ အနာဂတ္၊ ပစၥဳပၸန္ကာလသံုးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးကို အာ႐ံုျပဳမိလွ်က္သားျဖစ္၍ ေနပါလိမ့္မည္။ ထိုအာ႐ံုေကာင္းလွ်င္ ေတာ္လွေပသည္။ ထိုအာ႐ံုမွားလွ်င္ ဒုဂၢတိဘ၀သို႔ ေရာက္ရေပလိမ့္မည္။ (ဧဠကပတၱနဂါးမင္းကို ႐ႈ)။

ဤသမထယာနိကလမ္းစဥ္ျဖင့္ ဥပစာရသမာဓိ၏ ၀ိကၡမၻနသတၱိထူးေၾကာင့္ မျမင္မထင္ဖူးေသးေသာ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးေသာ ၂၈-ဆူေသာဘုရားမ်ား၊ မိမိအာ႐ံုစိုက္မိရာ စူဠာမဏိ၊ ဒုႆေစတီစေသာ တန္ခိုးၾကီးဘုရားမ်ား၊ အရွင္သာရိပုၾတရာစေသာ သာ၀ကအဆူဆူတို႔ကို ၀ိကၡမၻနအေနျဖင့္ အာ႐ံုစဲြၿမဲယူ၍ ထားႏိုင္ေလေသာေၾကာင့္ ေသခါနီးဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏ အားကိုးစရာအခ်က္ၾကီး အမွန္ျဖစ္လိမ့္မည္ကို သံသယမရွိသင့္။ ညႊန္ျပေသာနည္းစနစ္အတိုင္း က်င့္ၾကံအားထုတ္လွ်င္ အာ႐ံုေျဖာင့္ၾကမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

တရားအားထုတ္မႈ ရင့္က်က္ၾကသူတိုင္း သမထနည္းျဖင့္ အာ႐ံုျပဳလိုက္လွ်င္ ဘုရားဆြမ္းစားၾကြျခင္း၊ လူနတ္မ်ားကို တရားေဟာေနျခင္း စသည္တုိ႔ကို ထင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုမွ်မက ဘုရားရွင္၏ အသံေတာ္ကိုပါ ၾကားရသည္ဟု ဆိုသည္။ ဦးဘုိကေလးဆိုသူသည္ ငရဲသို႔ အာ႐ုံလႊတ္ခိုက္ ပင္ပန္းဆင္းရဲလွေသာ ငရဲသားကို သူ၏အျဖစ္ကို ေမးေသာအခါ ျပန္ေျဖသည္ဟုပင္ အစစ္ခံဖူးပါသည္။ ဤစကားမ်ားကို အထူးတုိက္တြန္းလိုေသာေၾကာင့္ တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤက်မ္းတြင္ တရားသာဓကအေနျဖင့္ ႐ုပ္ပံုေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္တို႔ႏွင့္ အခ်ိဳးတက်ျပသထားပါသည္။ ေက်းဇူးရွင္ကႏၷီၿမိဳ႕၊ ေရႊသိမ္ေတာ္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ အာနာပါနသမထယာနိက ၀ိပႆနာျဖတ္လမ္းကမၼ႒ာန္းထိုင္နည္းသည္ မည္မွ်ခရီးေရာက္ႏိုင္သည္တို႔ကို အကဲျဖတ္ ခန္႔မွန္းႏုိင္ၾကေပလိမ့္မည္။ စိတ္ပါလက္ပါ ကမၼ႒ာန္း၀ါသနာထံုသြားၾကေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။

စာသေဘာ စာေတြ႕ ပရိယတ္နည္းခ်ည္းသာ အားကိုးၿပီး ေရးသားထားရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ ႏွစ္ဌာနေပါင္းကာ မိမိကိုယ္ေတြ႕အားထုတ္ခဲ့သည္မ်ား၊ မိမိ၏ ခုႏွစ္ႏွစ္တုိင္တိုင္ တရားျပသခဲ့ရာမွ ရရွိခဲ့ေသာ ေယာဂီအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ထင္ျမင္သမွ်တို႔ကို စုေပါင္းၿပီး ႐ုပ္ပံုေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္မွ်ျဖင့္ တင္ျပထားသည္။

ဤက်မ္းပါ နည္းမ်ားသည္ အထက္ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္ ေရႊဘို၊ စစ္ကိုင္း၊ ပခုကၠဴ၊ မေကြး၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ရမည္းသင္း၊ မိတၳိလာ၊ ျမင္းၿခံနယ္မ်ားတြင္ လြန္စြာသေဘာက်အားထုတ္သူမ်ား မ်ားျပားလွေပသည္။ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ေတာင္သာ၊ ႏြားထုိးၾကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း အားထုတ္သူ အလြန္မ်ားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကား ေက်းဇူးရွင္ကုိ ေက်းဇူးဆပ္ေသာအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၾကီးႏွင့္တကြ ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ နည္းလမ္းပြင့္သြားၿပီး တရားကိုယ္စီ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ တစ္မဂ္၊ တစ္ဖိုလ္တည္လြယ္ၾကေစျခင္းအက်ိဳးငွါ ဤစာအုပ္ကိုထုတ္ေ၀၍ ကႏၷီပဋိပတၱိသာသနာကို အစျပဳလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ဤစာအုပ္ငယ္ကို ၀ယ္ယူဖတ္႐ႈေတာ္မူၾကကုန္ေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသား၊ ေယာက်္ားသူေတာ္စြာ ပညာရွင္ဓမၼမိတ္ေဆြၾကီးတို႔သည္ ဤနည္းလမ္းအတုိင္း အားထုတ္လိုၾကပါက အလြယ္ဆံုးနည္းအားျဖင့္ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ရာေနရာလည္း ရွိ၊ အားထုတ္သူ ၅-ေယာက္ထက္မနည္းရွိမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခါမဆို ျပသေပးပါမည္။ သာသနာျပဳရန္ ၀န္မေလးပါ။ အေၾကာင္းၾကားေစလိုပါသည္။ ေငြေပးရန္ မလိုလားပါ။

ေအာင္ၾကီး

ကႏၷီပဋိပတၱိသာသနာျပဳ

ကႏၷီေဖာင္ေဒးရွင္း ၀က္ဘဆိုက္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments: